Aktiviteter

Undervisningsforløb

Viden om udeskole

Årstidshjulet

Hvad kan i lave i naturen lige nu? Og om tre måneder? Et idé- og planlægningsværktøj for udeskole året rundt.

Leksikon

I Leksikon kan du finde viden om skov, natur, dyr, planter og meget andet

Ugens artikel

Find andre artikler i leksikonet

Almanak

  • 25. juli 2016

    På vaden og på det lave vand kan du se sandormens ekskrementhobe. Sandormen sidder i sandbunden i et u-formet rør mellem ekskrementhoben og en lille fordybning. Den æder sand, og lever af det organiske stof, der er i sandet. På et år kan en sandorm æde 23 – 25 kg sand.

  • 26. juli 2016

    I havet kan du møde stimer af vandmænd – eller øregopler som de også hedder. En vandmand lever af dyre- og planteplankton, som den fanger med fangtråde, og fører hen til munden i midten, med de fire brune mundarme.

  • 27. juli 2016

    Pluk prikbladet perikon på enge og i grøftekanter - og brug dem til snaps. 1 dl blomster trækker i 2 dl Brøndum i 3 dage. Godt for dem ”som har ondt i slagsiden” (Simon Paulli, 1648)

Kalender

12. september 2016 til 14. september 2016
21. september 2016

Facebook