Årstidshjulet

Hvad sker der i naturen lige nu? Og hvad kan I lave om 3 måneder? Årstidshjulet er et ide-værktøj for børn – og et planlægningsværktøj for voksne, som arbejder med børn i naturen.

Velkommen til Årstidshjulet

Klik på den røde knap i midten – og find en ide til en aktivitet, du kan lave i naturen lige nu.

Klik på en måned – og find ideer til aktiviteter og faglige ude-undervisningsforløb som passer til naturen på den tid.

August

Plant træer - og lær natur/teknologi

Plant træer - og følg dem i n/t fra 1. til 6. klasse med udeundervisning tre-fire gange om året. Find Skoven i Skolens grundbog som 23 forløb, gratis pdf eller bog.

Bøgetræ om efteråret. Foto: Malene Bendix.

Vis dine elever, hvordan skoven ændrer sig i løbet af året.

Undersøg det tørre bassins rensende effekt via prøver fra et virkeligt anlæg samt test af en hjemmelavet model.

Forsiden af bogen "Dyrk dansk derude" af Jens Raahauge.

Inspiration til danskundervisnng i udeskolen.

Undersøg naturen.

Undersøg naturen - og afprøv den naturfaglige metode.

Ræveungen

Hæng en uldtråd op i en rævegrav - og hold øje med om ræven er hjemme.

Undersøg hvilke dyr og planter, som lever i det ferske vand. De fortæller en masse om vandets tilstand.

Elever på på cykel. Foto: Malene Bendix.

Gå på jagt efter historiske spor i landskabet omkring skolen.

Lav foldetræer. Foto og træer: Helen Klavsen.

Hver elev vælger sig et træ, som de følger over et år. De fremstiller træet ved hjælp af foldeklip og maler det med tørre farver i de fire årstider.

Kvalkved blomst

Hvorfor og hvordan skal vi bevare vores oprindelige træer og buske.

To børn sætter forsøg med netbrydning i gang.

Undersøg hvor lang tid forskellige typer af affald tager om at blive nedbrudt.

Frikadelle på pind.

Se her, hvordan du laver den gode gamle ret: Frikadelle på pind.

Sider