Årstidshjulet

Hvad sker der i naturen lige nu? Og hvad kan I lave om 3 måneder? Årstidshjulet er et ide-værktøj for børn – og et planlægningsværktøj for voksne, som arbejder med børn i naturen.

Velkommen til Årstidshjulet

Klik på den røde knap i midten – og find en ide til en aktivitet, du kan lave i naturen lige nu.

Klik på en måned – og find ideer til aktiviteter og faglige ude-undervisningsforløb som passer til naturen på den tid.

August

Plant træer - og lær natur/teknologi

Plant træer - og følg dem i n/t fra 1. til 6. klasse med udeundervisning tre-fire gange om året. Find Skoven i Skolens grundbog som 23 forløb, gratis pdf eller bog.

Bøgetræ om efteråret. Foto: Malene Bendix.

Vis dine elever, hvordan skoven ændrer sig i løbet af året.

Forsiden af bogen "Dyrk dansk derude" af Jens Raahauge.

Inspiration til danskundervisnng i udeskolen.

Undersøg naturen.

Undersøg naturen - og afprøv den naturfaglige metode.

Ræveungen

Hæng en uldtråd op i en rævegrav - og hold øje med om ræven er hjemme.

Undersøg hvilke dyr og planter, som lever i det ferske vand. De fortæller en masse om vandets tilstand.

Elever på på cykel. Foto: Malene Bendix.

Gå på jagt efter historiske spor i landskabet omkring skolen.

Lav foldetræer. Foto og træer: Helen Klavsen.

Hver elev vælger sig et træ, som de følger over et år. De fremstiller træet ved hjælp af foldeklip og maler det med tørre farver i de fire årstider.

Kvalkved blomst

Hvorfor og hvordan skal vi bevare vores oprindelige træer og buske.

To børn sætter forsøg med netbrydning i gang.

Undersøg hvor lang tid forskellige typer af affald tager om at blive nedbrudt.

Frikadelle på pind.

Se her, hvordan du laver den gode gamle ret: Frikadelle på pind.

Skovskade - skovens politibetjent.

Fuglekasino: Skabelon til et løbe- og vidensspil i naturen. Du laver selv spørgsmål, så de passer til klasse, årstid og tema.

Sider