Årstidshjulet

Hvad sker der i naturen lige nu? Og hvad kan I lave om 3 måneder? Årstidshjulet er et ide-værktøj for børn – og et planlægningsværktøj for voksne, som arbejder med børn i naturen.

Velkommen til Årstidshjulet

Klik på den røde knap i midten – og find en ide til en aktivitet, du kan lave i naturen lige nu.

Klik på en måned – og find ideer til aktiviteter og faglige ude-undervisningsforløb som passer til naturen på den tid.

April

Skovskade - skovens politibetjent.

Fuglekasino: Skabelon til et løbe- og vidensspil i naturen. Du laver selv spørgsmål, så de passer til klasse, årstid og tema.

Almindelig fuglekikkert. Tegning: Eva Wulff.

Her kan du læse om, hvordan du bruger en fuglekikkert og en fuglebog.

Ringdue

Her kan du læse om fuglenes sang - og hvorfor de synger. Lær huskeremser til forskellige fuglesange.

En tom æggeskal fra solsort.

Lav en samling af klækkede æggeskaller

Udeskoledrenge fra Odarsløv skole i Sverige. Foto: Malene Bendix.

En blindeleg med mange blindebukke.

Forsiden af hæftet "Genplant Planeten - Træets kredsløb og klimaet".

Find hæftet "Genplant Planeten - Træets kredsløb og klimaet". Det ligger som pdf-filer, bladrebog og på papir.

Børn på vej ned i Helvedesgryden i Bidstrupskovene.

Eleverne finder eksempler på nutidig som tidligere tiders folketro.

Haletudseæg er det første stadie for en frø

Her kan du læse, hvordan I kan finde frø-æg, holde haletudser og se dem forvandle sig til frøer eller tudser.

Kodriver i forårsskoven.

Her kan du læse om den gule forårsblomst fladkravet kodriver og dens fætre.

Forsiden på børnehæftet "Hvad får vi ud af skoven"

Børnehæfte om brug af træ igennem historien + 12 aktiviteter med træ - én for hver måned i året.

Anemoner.

Her kan du læse om hvid anemone - og lidt om blå og gul anemone.

Solsort på gren. Foto: Morten DD. Hansen.

Gå ud foråret i musik. Syng, leg og lær de mest almindelige fulgestemmer at kende.

Sider