23. møde i UdeskoleNet

UdeskoleNet holder møde to gange om året.

Hvert møde har et tema, som behandles teoretisk af en oplægsholder - og praktisk via workshops. Samtidig er der mulighed for at skabe mindre interessenetværk.
Næste møde i UdeskoleNet er 24.april 2018 i Kolding, lige midt i landet.
Temaet er De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i udeskole
Du vil kunne høre om arbejdet med verdensmålene i Kolding, deltage i spændende workshops, en Bioblitz og ikke mindst møde andre udeskolefolk, som du kan erfaringsudveksle med.
Se indbydelse med program og information om tilmelding