Den grønne pose

En sjov leg, som skærper sanserne og kendskabet til de planter, dyr, sten, træer og mange andre ting, I kan finde i naturen.

Udeskolebørn fra Kvaglundskolen.

For at få den bedste oplevelse af at være i naturen, er det vigtigt at man bruger alle sine sanser. En af de sanser man bruger meget i naturen er selvfølgelig synet. Denne aktivitet har til hensigt at skærpe deltagernes iagttagelse i naturen og samtidig bruge kroppen aktivt.

Den grønne pose kan bruges til at undersøge mange forskellige steder og temaer i naturen. Her er et eksempel på undersøgelse af planterne ved og i en sø eller en å.

Sådan gør I

 • Fyld en pose med 8 til 10 forskellige planter som gror i eller ved bredden af en sø eller å. Sørg gerne for at du selv kender de planter du vælger - eller lærer dem at kende - så du kan fortælle lidt om dem.
 • Saml alle deltagere omkring posen.
 • Oprems reglerne for aktiviteten:
 • Jeg viser en plante fra posen.
 • Deltagerne får nu 1 min til at finde den samme plante.
 • Aktiviteten er på tid, så når jeg fløjter, skal alle være tilbage igen med eller uden plante.
 • Der gives 1 point for korrekt medbragt plante. Fortæl også kort om planten, når alle er samlet. Tal også med eleverne om, hvor planten voksede - og hvad den hedder.
 • Bagefter finder du en ny plante frem og aktiviteten fortsætter igen på samme måde.

I kan overføre legen til alle slags emner og materialer som kan findes i naturen. Formålet er fremme bevægelse, skærpe sanserne i naturen - og lære nogle arter at kende.

Hvem, hvad, hvor

Fag:Natur/Teknik
Klasse:0. - 3. klasse, 4. - 6. klasse
Sted:Sø og å, Åbent land, Skov, Kyst og hav
Årstid:Forår, Sommer, Efterår

Grej

 • En pose som ikke må være gennemsigtig. Gerne stof, så den kan bruges igen. Eller papir.
 • Forskellige materialer fra naturen. Fx forskellige blomster eller vandplanter i og ved bredden af søen eller åen.
 • Bestemmelsesbog eller ark eller dug, så I kan blive klogere på det I undersøger.

Tid

En halv time - eller mere.

Kolofon

Forfatter
Martin Balling.

Foto
Malene Bendix.