Learning Museum

En praksismanual til samarbejde mellem museer, læreruddannelser og skoler.

Forsiden af bogen "Learning Museum".
Hvordan kan skoler bruge museer i fremtiden? Og hvordan gør vi i praksis?
 
Det har vi undersøgt i projekt Learning Museum, hvor resultaterne nu er publiceret i bogen Learning Museum. Praksismanual – Samarbejde mellem museer, læreruddannelser, skoler. Museet for Samtidskunst har stået i spidsen for tre års samarbejde mellem 30 museer (kultur- og naturhistoriske museer og kunstmuseer) og 13 læreruddannelser. Målet har været at styrke kommende læreres brug af museernes ressourcer og ikke mindst udvikle museernes undervisningsafdelinger. Gennem udvikling af konkrete undervisningsforløb, praktikophold og bachelorprojekter for lærerstuderende har museer og læreruddannelser sammen udviklet og innoveret deres praksis. 
 
Redaktør af bogen Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder af Learning Museum udtaler: "Den nye folkeskole skal åbne sig ud mod det omgivende samfund, men hvad sker der, når skolen rykker ud af klasselokalet og hvordan skal lærerne takle det udvidede læringsrum? Hvilke didaktiske og pædagogiske greb skal åbne disse rum? Og hvordan kan vi sammen skabe lærende partnerskaber mellem kultur- og undervisningsverdenen?" 
 
Museerne kan, ikke mindst være med til at styrke de nye lærings- og kompetencemål, så de kan omsættes i praksis. Innovation, kreativitet og entreprenørskab er blandt de kompetencer, der skal styrke den enkelte elevs videre færd i livet. 
 
Bogen tekster og artikler er skrevet af projektdeltagere, engagerede museumsundervisere, læreruddannere og lærestuderende.
 
Praksismanualen er et redskab, der skal inspirere og vejlede undervisere og studerende på museer, læreruddannelser, skoler og andre, der arbejder med undervisning og i bredere forstand formidling på museer. Gennem seks kapitler: Samarbejde og netværk, Evaluering, Undervisningsforløb, Praksistilknytning, Interviews og Artikler præsenteres en række eksempler og metoder, der på en praksisnær og konkret facon gør det muligt at dykke ned i stoffet på flere niveauer. 
 
Learning Museum og praksisnære fællesskaber er et koncept alle kan være med til at udvikle og prøve kræfter med. Sammen kan museer, læreruddannelser og skoler være med til at klæde skolerne på til den nye opgave, der ligger de kommende år.
 
Kontakt: Museumsinspektør og projektleder Tine Seligmann, Museet for Samtidskunst, E: tine@samtidskunst.dk T: 46 31 65 74. Anmelder eksemplar tilsendes gerne. 

Hvem, hvad, hvor

Fag:Historie, Billedkunst
Klasse:Lærere
Sted:By og kultur

Kolofon

Støtte
Projekt Learning Museum www.learningmuseum.dk og bogen er støttet af Kulturstyrelsen. 

Udgivelse
Bogen er udgivet af Museet for Samtidskunst i samarbejde med Skoletjenesten, Sjælland. 

Redaktion/tekst
Tine Seligmann, Museet for Samtidskunst 

Tekster
Projektdeltagere Learning Museum 2011-2013 

Antal sider
189 illustrerede 

ISBN
978-87-90690-33-5 

Download
www.learningmuseum.dk 

Køb
Bogen kan købes fra Museet for Samtidskunst for 100 kr. incl. forsendelse. Kontakt: Tine Seligmann, tine@samtidskunst.dk, T: 46 31 65 74.

Engelsk version
Maj 2014 udgives bogen på engelsk.