Natur og danning

Profesjonsutøvelse, barnehage og skole. Ny norsk bog om udepædagogik fra 2015.

Forsiden af bogen "Natur og danning"

Om bogen

Har naturen spesiell betydning for barn og unges danningsprosess? Hvordan brukes naturen i undervisningssituasjoner?

Natur og danning tar blant annet opp disse spørsmålene. De ulike bidragene presenterer ny forskning som belyser forhold mellom natur og danning generelt, hvilken rolle begrepene har i utdanning av barnehage- og grunnskolelærere og hvordan disse virker i profesjonsutøvelse.

Bokens bidrag representerer et bredt spekter av ulike fagområder og henvender seg til forskere som er opptatt av hvordan natur og nærmiljø kan forstås og fungere som premissleverandør for profesjonsvirksomhet.

Indhold

Bogen består af en række artikler med overskrifterne:

 1. Natur og danning
 2. Læring i og av naturen?
 3. Naturen - den levde kroppen erobrer place
 4. Inkluderende barnehager - et spørsmål om naturfølelse
 5. På jakt etter naturfag i naturen - og friluftsbarnehagen
 6. Situasjonsfaktorer i naturen - en casestudie av fleksibel ledelse i barnehagelærerutdanningen
 7. Bruk av uteskole i de praktisk-estetiske fagene på barnetrinnet - en casestudie
 8. Kropsarbejde i skogen
 9. Glokal uteskole - Nordisk lærerutdanningssamarbeid
 10. Studenters syn på arbeidsmåter i naturfag
 11. Skolens matlandskap som arena for danning
 12. Naturopplevelser på mobilen - danning på Instagram

Bestil bogen

Bogen kan bestilles på Fagbokforlaget.

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere
Årstid:Efterår

Kolofon

Redaktører
Bjørg Oddrun Hallås, førstelektor i kroppsøving ved Høgskolen i Bergen.
Gunnar Karlsen, førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Bergen.

Udgivelse
Fagbokforlaget, 2015

Antal sider
295

Pris
379 nKr