Bjergby Undervisningssted

47 børn fra Bjergby Undervisningssted planter 200 træer for et bedre klima med Genplant Planeten 2017.

Hvor planter skolen?
På skolens egen jord

Hvornår planter skolen?
6. og 9. november 2017

Hvor mange træer planter skolen?
200 træer

Hvor mange klasser planter?
2

Hvor mange børn planter?
47

Hvad sker der?

Sted: Skoleskoven Granvænget Bjergby Tid: 6./11. kl. 10:00 - 11:30

Inden plantningen arbejdes der med fotosyntese, kvælstofkredsløbet og skovtyper nationalt og udenlandske. Der plantes bla. med henblik på at etablere en trægruppe,der kan bruges til grøn sløjd. Eleverne skal også arbejde med forskellige træarter, skovbundstyper og diverse relevante materialer fra Skoven-i-skolen forud for plantningen. 

Derudover skal vi forsøge at få etableret læbælte i forbindelse med et overdækket "uv. skur" der er etableret på stedet.

Skole

Bjergby undervisningssted
Asdalvej 14, Bjergby
9800 Hjørring
72333830
bjergbyskole@hjoerring.dk

Kontaktperson

Lars Danielsen
53295999
lars.danielsen@skolekom.dk 

Gitta Nielsen
22 64 78 07
gitt1331@hjskole.dk