Dansk i alle retninger

En fingers gentagne prikken på armen og lyden af en ivrig 1. klasse- hvo` snart må vi begynde! Sørøvertema i D`dansk læseforståelse og naturlig tværfaglighed.

Børnene i første klasse arbejde med temaet sørøvere, hvor det at læse et kort og finde informationer på kortet var omdrejningspunktet. Børnene arbejde ude med kompas gennem enkelte øvelser i skolegården, hvor nord, syd øst og vest blev præsenteret og øvet. 

wp_000414_2_0.jpg   wp_000413_1_0.jpg   billed_stativ_post.jpg

Kommandoerne fløj gennem skolegården

  • 10 skridt mod nord
  • 24 skridt mod vest

Det var ret tydeligt at se om eleverne havde forstået princippet – ikke alle gik i samme retning.

Eleverne havde forberedt opgaver i dansk,  og  med udgangspunkt i kapitlets kort, skulle de nu placere opgaverne som poster. Der blev udleveret et ark med to kolonner, hvor de skulle skrive retning enten n, s, ø og v i den ene kolonne, og hvor mange skridt de havde taget i en given retning i den anden.

Der blev kigget på kompas, noteret skridt med fuld koncentration og børnene lagde deres opgave/post og byttede efterfølgende makker med et andet par der havde lagt en post. Nu skulle det nye makkerpar følges ad, og den som havde udstukket retning, var observatør på egen rute og tjekkede om posten med opgave, var løst rigtigt.

En sjov opgave, og en dejlig dag i solskinnet med 1. klasse, hvor både de dansk og naturfaglige vinkler blev tilgodeset.

Seneste blogindlæg fra Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

En danskfaglig dag på Sophienborgskolen, hvor stedet det didaktiske- hvor er i fokus.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

Udeskole, åben skole eller skolen i virkeligheden er begreber der flyver rundt. Men har alle ikke samme mål?

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

På den helt fantastiske plet "Troldehytten", i nærheden af Troldehøjen ved Gjern, tilbragte jeg tirsdag d. 9/12 i selskab med sproglærer fra Virklund Skole.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

Ny bog om udeskole præsenterer konkrete forløb, som kan inddrages i din eksisterende undervisning.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

En eftermiddag med samtaler på kryds og tværs af fagkompetencer om udeskole både teoretisk og didaktisk

Uvforløb fra dagen er linket nederst på siden

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

Oplæg om tankerne bag udeskole og ideer til udeskoleundervisning i nærmiljøet for lærer og pædagoger i Vejle.

Uvforløb: Idrætsmusen og quiz og byt idræt.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

Kommuner og skoler landet over har taget hul på reformen med inspirationsdage, læringsdage mv. alle i håb om at børnene i de danske skoler bliver dygtigere.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

At turde at give slip og samtidig være målrettet, er nok blandt kodeordene, når man kaster sig ud i at bruge udeskole i sin undervisning.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

Så blev vi færdige med turistprojektet. De fine foldere ligger på Hillerød Turistkontor"Annaborg" ved Frederiksborg Slot. Forløbet lægger jeg ud senere;-)

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

En fingers gentagne prikken på armen og lyden af en ivrig 1. klasse- hvo` snart må vi begynde! Sørøvertema i D`dansk læseforståelse og naturlig tværfaglighed.

Sider