Draussenschule.de

Også i Tyskland spirer udeskolebevægelsen frem

Toget rumler ned gennem nordtyskland, passerer Hamburg og Hannover og standser med et ryk i det bjergomkransede Kassel. Jeg skal til møde i det tyske vandrerforbund, der sammen med  skoleforvaltningen og universitetet i Mainz er projektleder på Draussenschuleprojektet. Det er interessant, hvilke forbund og alliancer udeskole vokser med. Her i Tyskland er det så Deutche Wanderverband, der har beskrevet "Schulwandern" og Draussenschule.

Tre skoler i forskellige delstater arbejder med Draussenschule (jeg ville ønske, mit tastatur havde den der dobbelt-s knap, det er sådan et flot bogstav) efter skandinavisk forbillede. Og så følges lærere og elever tæt af forskerne, der ser på børnenes trivsel, holdning til draussenschule og en del andre elementer, der gik tabt i mit manglende tyske. Jeg er spændt på, hvad "efter skandinavisk" forbillede vil sige.
Sådan som jeg forstår det, er eleverne på de tre skoler ude en hel dag om ugen, hele året. Og de arbejder primært med naturfagene, idet et af de beskrevne formål i projektet er at børnene skal lære om den mangfoldige natur og biodiversitet. Og så skal de vandre. Det er fantastisk, at møde engagerede menensker fra vandreforbundet, fra Universitetet, fra delstatens skoleforvaltning og frivillige naturvejledere og lærere, der engageret, omhyggeligt og interesseret arbejder med at skabe kvalitet i børnenes udedage og øvrige skoleliv.

I forhold til hvad jeg kunne bidrage med, så var det at brede fagligheden ud til også at omfatte de almindelige skolefag, som Lasse og Anne Mette allerede for årtier tilbage lykkedes med i Rødkilde, hvor de gik ud med blandt andet Dansk og Matematik. Så i den tilstødende "Goethepark" laver jeg med deltagerne en faglig workshop, med aktiviteter primært fra Dansk (her: Tysk) og matematik. det bliver meget vel modtaget. Også i Tyskland betyder det meget, hvordfan børnene præsterer i de enkelte fag - her bestemmer en prøve efter 4. klasse, hvilken type af mellemskole man kommer på - altså allerede her starter udskillelsen til "Arbitur" (studentereksamen). Og da der er meget lidt bevægelse mellem de forskellige uddannelsessøjler, oplever lærerne, at forældrene virkeligt gerne vil have børnene på studenter-linien, og dermed presser på for at eleverne lærer at begå sig i forhold til testene.
Så det at arbejde med fagene ude kan ses som en tilnærmelse til både draussenschule og faglig testforberedelse.

Der er lydhørhed, og store og grundige planer på Deutsche Wanderverbands kontorer for udeskole, og på bordene ligger små kugler af vilde blomsters frø, børnene opfordres til at så på deres vandreture. Jeg har en med hjem, der spirer i vindueskarmen nu.

Tænk jer - i sidste uge kom jeg hjem fra London, hvor et stort "Natural Connections" projekt arbejder med udeskole i Plymouth og omegn www.growingschools.org.uk/about/natural-connections, og nu i Kassel hvor flere skoler og store forbund er i gang med at udvikle deres egen Draussenschule http://www.schulwandern.de/text/271/de/draussenschule.html

Der går ikke et spøgelse gennem Europa, men en frisk blæst af mennesker, der vil have børnene med ud. Dejligt.

Skrevet af

Seneste blogindlæg fra Karen Barfod

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Gode råd og refleksioner over Corona krisens betydning - nu skal mange flere lærere og pædagoger ud med børnene.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Forfatteren blogger om sine oplevelser med at gå fra skrivebordet til selv at blive udeskolelærer

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Interviews med ti erfarne udeskolelærere viste, at de oplevede udeskole understøttede deres udøvelse af kompetence og autonomi, men at de følte sig isolerede.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Hvordan kan vi undersøge udeskoles didaktik og undervisning? Bloggen starter med at undre sig - og giver et metodisk bud.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Danske Underviseres Samråd og Undervisningsministeriet har 1. februar 2017 udgivet tolv pejlemærker for god undervisning. Udeskolelæreren passer ind her.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Optælling af skoler i 2013/14 viser at 18,4% af alle danske skoler har en eller flere klasser, der har udeskole.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Hvad er rigtig udeskole? - Bogen "Uteskoledidaktikk" forholder sig til forskellige praksisser

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Også i Tyskland spirer udeskolebevægelsen frem

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

I Maj var jeg i Chengdu sammen med min kollega Lis for at afholde et outdoorkursus for 35 pædagoger i en børnehave med 800 lattermilde børn.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Simon Beames udviklede allerede i 2006 en model, der kan bruges til at overveje praksis når man arbejder ude som voksen, lærer eller leder

Sider