Hjælp jeg skal ud med eleverne

Gode råd og refleksioner over Corona krisens betydning - nu skal mange flere lærere og pædagoger ud med børnene.

Et af tiltagene for at skabe trygge forhold i skolen med lavt Corona smittetryk er at undervise eleverne udenfor. Ikke kun en dag om ugen, men i rigtigt mange timer, helst hver dag. Hvordan fordeler vi alle de mange elever og lærere i parker og skolegårde, og hvordan får lærere og pædagoger energi og lyst til (endnu engang) at løfte en stor samfundsopgave. Her er tale om både pasning, undervisning og sundhedsfremme, båret af professionelle, der nu - efter at have dygtiggjort sig i fjernundervisning, nu pludseligt også skal være dygtige ude-undervisere. Tak for kaffe. 
Sammen har alle vi, der har erfaringer med at undervise ude, på en eller anden måde pligt til, eller .... jo, bør føle os forpligtet til, at understøtte de mange kollegaer, der nu skal løfte denne opgave. Der er desværre ikke noget quick fix eller ti gode måder at arbejde på, men mange måder, flere veje, og mange mulige udfordringer. Så det er en stor opgave at løfte, og sikkert ikke særligt sjovt for dem, der skal stå for arbejdet. Så her kommer mine bedste råd til at støtte op om arbejdet med at tage børnene med ud:

Erkend at det er en stor opgave for de fagprofessionelle. Italesæt udfordingerne, diskuter det, kom ud med dine bekymringer og lyt til de andres. Vær åben overfor dit team og din leder om hvad du tumler med.

Brug de lokale pædagogiske konsulenter, relevante hjemmesider til inspiration, hinanden men vid og husk at det tager lang tid at forberede.

Tal om rammer og rutiner, tænk over strukturer og rytmer på ude-dagene. Fortæl eleverne om hvordan dagene skal forløbe, hvor I skal hen, hvordan I skal komme derhen, hvornår I skal spise, arbejde og have frikvarterer. Sørg særligt for at etablere en 'samle klassen' rutine, fx i en cirkel et fast sted, og måske faste gruppestrukturer. Gør din klasseledelse tydelig, og måske endda lidt strammere ude end inde.

Planlæg aktiviteter fra dine egne fag. Det er dem du er gået ud med, og dem du er ekspert i. Planlæg ikke mere, end der er god tid til at arbejde med opgaverne og samle op på dem. Husk at eleverne også skal have pauser. 

Forsøg at slappe af i det. Nyd det. Også selvom det er pålagt.

God arbejdslyst, kærlig hilsen Karen B

Skrevet af

Seneste blogindlæg fra Karen Barfod

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Gode råd og refleksioner over Corona krisens betydning - nu skal mange flere lærere og pædagoger ud med børnene.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Forfatteren blogger om sine oplevelser med at gå fra skrivebordet til selv at blive udeskolelærer

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Interviews med ti erfarne udeskolelærere viste, at de oplevede udeskole understøttede deres udøvelse af kompetence og autonomi, men at de følte sig isolerede.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Hvordan kan vi undersøge udeskoles didaktik og undervisning? Bloggen starter med at undre sig - og giver et metodisk bud.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Danske Underviseres Samråd og Undervisningsministeriet har 1. februar 2017 udgivet tolv pejlemærker for god undervisning. Udeskolelæreren passer ind her.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Optælling af skoler i 2013/14 viser at 18,4% af alle danske skoler har en eller flere klasser, der har udeskole.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Hvad er rigtig udeskole? - Bogen "Uteskoledidaktikk" forholder sig til forskellige praksisser

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Også i Tyskland spirer udeskolebevægelsen frem

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

I Maj var jeg i Chengdu sammen med min kollega Lis for at afholde et outdoorkursus for 35 pædagoger i en børnehave med 800 lattermilde børn.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Simon Beames udviklede allerede i 2006 en model, der kan bruges til at overveje praksis når man arbejder ude som voksen, lærer eller leder

Sider