Opfølgning på turistbrochureprojektet på 7 årgang

Næste skridt i arbejdet med turisbrochureprojektet

Fredag formiddag fik 7a på Sophienborgskolen besøg af deres samarbejdspartnere fra Ålholmskolen. Opgaven var, at Eleverne skulle arbejde videre med deres indsamlede informationer. Det var bla. at  tjekke om der var billedmateriale nok eller om de lige måtte en tur i felten og tage nogle nye. Nogle elever havde været ekstra flittige, og taget billeder i deres fritid. At eleverne tænker deres skoleopgave ind i fritiden, er for mig et tegn på, at de finder opgaven spændende og gerne vil tage et ansvar i forhold til det endelige resultat. At de tænker over, at billederne tager sig bedre ud i solskin end i regnvejr.

De fleste blev færdige med beskrivelserne af deres seværdigheder og sidste fase er nu at få oversat materialet til engelsk. Det færdige materiale sendes til redaktionsgruppen, som mødes i næste uge på Ålhomskolen og gør hjemmesiden og de forskellige foldere/brochurer helt færdige.

Når materialet ligger klart, lægger jeg et link ud her på bloggen, så I kan se det færdige resultat. Samtidig vil der komme en mere detaljeret beskrivelse af undervisningsforløbet.

Mange udeskolehilsner

Charlotte

 

 

 

Seneste blogindlæg fra Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

En danskfaglig dag på Sophienborgskolen, hvor stedet det didaktiske- hvor er i fokus.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

Udeskole, åben skole eller skolen i virkeligheden er begreber der flyver rundt. Men har alle ikke samme mål?

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

På den helt fantastiske plet "Troldehytten", i nærheden af Troldehøjen ved Gjern, tilbragte jeg tirsdag d. 9/12 i selskab med sproglærer fra Virklund Skole.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

Ny bog om udeskole præsenterer konkrete forløb, som kan inddrages i din eksisterende undervisning.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

En eftermiddag med samtaler på kryds og tværs af fagkompetencer om udeskole både teoretisk og didaktisk

Uvforløb fra dagen er linket nederst på siden

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

Oplæg om tankerne bag udeskole og ideer til udeskoleundervisning i nærmiljøet for lærer og pædagoger i Vejle.

Uvforløb: Idrætsmusen og quiz og byt idræt.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

Kommuner og skoler landet over har taget hul på reformen med inspirationsdage, læringsdage mv. alle i håb om at børnene i de danske skoler bliver dygtigere.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

At turde at give slip og samtidig være målrettet, er nok blandt kodeordene, når man kaster sig ud i at bruge udeskole i sin undervisning.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

Så blev vi færdige med turistprojektet. De fine foldere ligger på Hillerød Turistkontor"Annaborg" ved Frederiksborg Slot. Forløbet lægger jeg ud senere;-)

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

En fingers gentagne prikken på armen og lyden af en ivrig 1. klasse- hvo` snart må vi begynde! Sørøvertema i D`dansk læseforståelse og naturlig tværfaglighed.

Sider