TEACHOUT på besøg i Edinburgh

I skrivende stund er TEACHOUT gruppen på vej til Edinburgh for at fortælle om forskning og udeskole i Danmark, og høre hvordan, og hvad man gør i Skotland.

Tur til Edinburgh

TEACHOUT gruppen puster stadig ud efter 2 fantastiske dage i selskab med alle de super engagerede lærere, der fra næste skoleår bliver en del af TEACHOUT´s udeskoleprojekt. Hvor var det rart at få sat ansigter på vores kommende samarbejdspartnere, og samtidig få sat ord på de overvejelser og udfordringer, som projektet indeholder. Det kan kun blive godt.

TEACHOUT har fået en del opmærksomhed internationalt, og i skrivende stund er TEACHOUT gruppen på vej mod Edinburgh i Skotland for at mødes med en gruppe ligesindede forskere. I Skotland har man arbejdet med udeskole i mange år, og som i Danmark, er der en stigende tendens og interesse for at benytte udeskole som en integreret del af den undervisning, der foregår på skolerne.

Vores formål med at besøge Edinburgh, og de skotske udeskole-frontløbere Peter Higgins og Simon Beames med flere, er, at dele erfaringer, udfordringer, muligheder og forskningsresultater omkring udeskole, og på den måde styrke fremtidige samarbejder og videndeling på tværs af Nordsøen. Og så skal vi selvfølgelig ud og se en skotsk klasse i udeskole aktion.

Vi glæder os til at fortælle meget mere om, hvordan der undervises og forskes i udeskole i Skotland, når vi kommer tilbage.
De bedste hilsner

PhD studerende Camilla Roed Otte - TEACHOUT
 

Seneste blogindlæg fra TEACHOUT – Forskning i udeskole

TEACHOUTs billede
Af TEACHOUT – Forskning i udeskole |

Udeskole harmonerer med den nye skolereform, men hvad betyder forskellig udeskolepraksis for læring, trivsel og sundhed? TEACHOUT kan give svaret.

TEACHOUTs billede
Af TEACHOUT – Forskning i udeskole |

TEACHOUT gruppen er vendt hjem fra Skotland efter et godt og lærerrigt besøg.

TEACHOUTs billede
Af TEACHOUT – Forskning i udeskole |

I skrivende stund er TEACHOUT gruppen på vej til Edinburgh for at fortælle om forskning og udeskole i Danmark, og høre hvordan, og hvad man gør i Skotland.