Tilliden er tydelig

Lærere fra hele verden søger til Danmark for at studere udeskolepraksis, hvor de lægger mærke til tilliden i skolen og det, at børnene lærer for livet.

Jeg var på et skolebesøg i Ulbjerg, en lille by nord for Skive. På en blæsende majdag arbejder eleverne inde og ude med forståelsen for hvordan skibe kan flyde, hvad rumfang og massefylde er, og de eksperimenterer, bygger, diskuterer og arbejder sig frem til gode erkendelser. Og så kommer der besøg på skolen. Fra Kina, Australien og Bermuda kommer der lærere, der gerne vil se hvordan børn arbejder ude i skolehverdagen.

Det kan være spændende at høre, hvad andre lægger mærke til ved vores skolekultur, idet nogle af de "blinde vinkler" og implicitte forforståelser vi bærer i kulturen kan blive tydelige. Så derfor lyttede jeg en ekstra gang til de ting, de besøgende sagde.

For det første, så undres de over, at børnene ikke bærer uniformer. Og at de starter så sent i skolen. Og så er der en ægte undren, og misundelse, over den store tillid der vises i skolen. De danske lærere, der har tillid til at børnene arbejder målrettet og fagligt - og forældrenes tillid til at lærerne gør et godt stykke arbejde. Tilliden til, at børnene lærer noget, der er vigtigt, ved at prøve at bygge en båd der kan bære en petanque kugle, og tilliden til, at små skader ikke er livsfarlige.

Så det var det ene fokuspunkt, der blev lagt mærke til. Tilliden.

Det andet var, som de besøgende udtrykte det, at børnene lærer for livet. I de lande, der blev præsenteret, sagde lærerne at det var så tydeligt, at børnene lærte det de skulle til testen. At testen var målet, og at mange af de ting børnene lærte, og terpede, i skolen alene var til for at give bedre testresultater. Hvor børnene i de danske skoler tilsyneladende i højere grad blev forberedte på et langt liv uden for skolen.

Det var høflige gæster, så de kritiserede ikke praksis. Det kunne de sikkert godt have gjort, men det var nu alligevel dejligt at tage hjem og vide, at øjne udefra så denne udeskolepraksis som båret af tillid, og som kvalificerende børnene til livet.

Skrevet af

Seneste blogindlæg fra Karen Barfod

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Gode råd og refleksioner over Corona krisens betydning - nu skal mange flere lærere og pædagoger ud med børnene.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Forfatteren blogger om sine oplevelser med at gå fra skrivebordet til selv at blive udeskolelærer

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Interviews med ti erfarne udeskolelærere viste, at de oplevede udeskole understøttede deres udøvelse af kompetence og autonomi, men at de følte sig isolerede.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Hvordan kan vi undersøge udeskoles didaktik og undervisning? Bloggen starter med at undre sig - og giver et metodisk bud.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Danske Underviseres Samråd og Undervisningsministeriet har 1. februar 2017 udgivet tolv pejlemærker for god undervisning. Udeskolelæreren passer ind her.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Optælling af skoler i 2013/14 viser at 18,4% af alle danske skoler har en eller flere klasser, der har udeskole.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Hvad er rigtig udeskole? - Bogen "Uteskoledidaktikk" forholder sig til forskellige praksisser

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Også i Tyskland spirer udeskolebevægelsen frem

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

I Maj var jeg i Chengdu sammen med min kollega Lis for at afholde et outdoorkursus for 35 pædagoger i en børnehave med 800 lattermilde børn.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Simon Beames udviklede allerede i 2006 en model, der kan bruges til at overveje praksis når man arbejder ude som voksen, lærer eller leder

Sider