Udbredelse af udeskole i Danmark

Optælling af skoler i 2013/14 viser at 18,4% af alle danske skoler har en eller flere klasser, der har udeskole.

I forbindelse med projektet 'Udvikling af Udeskole' (UaU) blev der foretaget en landsdækkende undersøgelse af udbredelsen af udeskole i skoleåret 2013/14. Alle skoler (folkeskoler og frie / private skoler) blev ringet op, og skolelederen interviewet om frekvensen af udeskole på skolen. Langt de fleste skoler svarede (89,9%) på opringningen, så undersøgelsen giver et godt billede af hvor meget udeskole der er i Danmark - forudsat at lederen er klar over det. Undersøgelsen er nu publiceret i Urban Forestry and Urban Greening, Vol 20, 1. december 2016, pp 277-281, og det kan ses, at der er lige stor udbredelse på folkeskoler, nemlig  17,9% og frie skoler, 19,4%. Hvor mange klasser der så er på hver skole fremgår ikke af tabellen, men opgørelsen over det samlede antal klasser viser, at der er ialt 2078 udeskole klasser i Danmark.
Hvordan dette vil udvikle sig med de tiltag, der er på området nu, efter projekt 'Udvikling af Udeskole' efter implementeringen af folkeskolereformen og efter forskningsprojektet TEACHOUT bliver spændende at følge.

Kilde:
Barfod, K., Ejbye-Ernst, N., Mygind, L. og Bentsen, P.: Incresed provision of udeskole in Danish schools: an updated national population survey, Urban Forestry and Urban Greening 20, 2016,  (277-281) 

Skrevet af

Seneste blogindlæg fra Karen Barfod

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Gode råd og refleksioner over Corona krisens betydning - nu skal mange flere lærere og pædagoger ud med børnene.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Forfatteren blogger om sine oplevelser med at gå fra skrivebordet til selv at blive udeskolelærer

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Interviews med ti erfarne udeskolelærere viste, at de oplevede udeskole understøttede deres udøvelse af kompetence og autonomi, men at de følte sig isolerede.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Hvordan kan vi undersøge udeskoles didaktik og undervisning? Bloggen starter med at undre sig - og giver et metodisk bud.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Danske Underviseres Samråd og Undervisningsministeriet har 1. februar 2017 udgivet tolv pejlemærker for god undervisning. Udeskolelæreren passer ind her.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Optælling af skoler i 2013/14 viser at 18,4% af alle danske skoler har en eller flere klasser, der har udeskole.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Hvad er rigtig udeskole? - Bogen "Uteskoledidaktikk" forholder sig til forskellige praksisser

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Også i Tyskland spirer udeskolebevægelsen frem

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

I Maj var jeg i Chengdu sammen med min kollega Lis for at afholde et outdoorkursus for 35 pædagoger i en børnehave med 800 lattermilde børn.

Karen Barfods billede
Af Karen Barfod |

Simon Beames udviklede allerede i 2006 en model, der kan bruges til at overveje praksis når man arbejder ude som voksen, lærer eller leder

Sider