Vejrhanen der fortalte som vinden blæste

En danskfaglig dag på Sophienborgskolen, hvor stedet det didaktiske- hvor er i fokus.

Det er danskfaglig dag på Sophienborgskolen, hvor mødestedet er slotsgården på Fredeikksborg slot.

Hvad er et sted
I en artikel i det nordiske didaktiske tidsskrift Nordina 9 (1, 2013) om "Platsens betydelse for lärende och undervisning - ett utomhuspedagogisk perspektiv", skriver Anders Szczepanski om forskning i stedets betydning for læring.

Med udgangspunkt i dette blev pladsbegrebet identificeret, ikke bare som et geografisk sted, men også som et mentalt og kognitivt miljø. Anders Szczepanski skriver endvidere, at et ikke defineret rum bliver en plads, hvis man får en relation til stedet, lærer det at kende, og tillægger det en mening.

wp_20151104_09_10_20_pro.jpg

En lærer skal tisse, men hvor. Området blev undersøgt, og valget faldt på et meget specifikt sted. Stedet bliver nøje udvalgt i det fri, skjult som skal man gemme sig i en hule.

Er det egentlig det samme didaktiske hvor, som vi møder i valget af udeskolens læringssted?

Stedbaseret læsning
I slotsgården er fokus på stedbaseret læsning i litteraturhistorisk perspektiv. H.C. Andersens tilknytning til slottet og hans tilstedeværelse ved salvingen af Kong Christian den 8. i 1840 i slotskirken. Det giver en umådelig lyst til at læse "Kejserens nye klæder" på broen over voldgraven, med tanken på hujene menneskemængder i slotsgården, og med folk hængende ud af vinduerne. Men - han havde jo ikke noget på.

Rundt om slotssøen bliver digtningen udfordret med forløb fra bogen "Udeskole- undervisning uden for klasseværelset". Haiku er oplagt i dette efterårs farveunivers af løv. Forløbet bliver afsluttet med fremførelse af digte med udsigt over slotssøen og slottet.
ditte1.jpg

Det gode, det sande og det skønne
Det gode, det sande og det skønne. Sådan lyder idealerne fra Romantikken - og det at skabe et billede ud fra disse idealer bliver afprøvet gennem et forløb om billeder fra perioden. Hvad skal de indeholde, og hvordan bygges et billede op?

Med dette i baghovedet bliver lærerne udstyret med små rammer, hvorigennem de skal skabe et billede. Fokus bliver netop rettet mod stedet og kompositionen af dette billede, som bliver foreviget med et tryk på en knap på telefonen. Unægtelig en hurtig måde at koble den teoretiske viden om billedkomposition på et praktisk udført arbejde.
Prøv det!carsten_0.jpg

Bearbejdningen sker i klasselokalet, hvor fotoet kan bruges som det er, eller beskæres, hvis det ikke helt holdt til den teoretiske opbygning. Herefter kan der i billedkunst skabes et utal af værker med udgangspunkt i fotoet.

Vejrhanen der fortalte som vinden blæste
I Hillerød by er det de skjulte dyr i byen der skal findes. Disse skal danne grundlag for fabelskrivning. Der bliver indledt en kort jagt på torvet efter dyr, og der bliver fundet dyr i både street art og på bilers kølere.
Omdrejningspunktet bliver dog hurtigt den stakkels vejrhane, der sjældent kan fortælle sin historie færdig, da den skifter synsvinkel som vinden blæser., og må derfor starte på ny på toppen af byens spir.

Dagen bliver i øvrigt afsluttet på Hillerød bibliotek med planlægning af egne udeskoleforløb, ud fra det didaktiske hvem, hvad, hvor og hvorfor. Biblioteket benytter lejligheden til at fortælle om dette steds muligheder for læring og oplevelse.

Et lille udpluk af ideer der kom i spil denne dejlige efterårsdag i Hillerød, med 13 super engagerede dansklærere fra Sophienborgskolen.

Dejlig dag
Ulrik


Seneste blogindlæg fra Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

En danskfaglig dag på Sophienborgskolen, hvor stedet det didaktiske- hvor er i fokus.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

Udeskole, åben skole eller skolen i virkeligheden er begreber der flyver rundt. Men har alle ikke samme mål?

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

På den helt fantastiske plet "Troldehytten", i nærheden af Troldehøjen ved Gjern, tilbragte jeg tirsdag d. 9/12 i selskab med sproglærer fra Virklund Skole.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

Ny bog om udeskole præsenterer konkrete forløb, som kan inddrages i din eksisterende undervisning.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

En eftermiddag med samtaler på kryds og tværs af fagkompetencer om udeskole både teoretisk og didaktisk

Uvforløb fra dagen er linket nederst på siden

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

Oplæg om tankerne bag udeskole og ideer til udeskoleundervisning i nærmiljøet for lærer og pædagoger i Vejle.

Uvforløb: Idrætsmusen og quiz og byt idræt.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

Kommuner og skoler landet over har taget hul på reformen med inspirationsdage, læringsdage mv. alle i håb om at børnene i de danske skoler bliver dygtigere.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

At turde at give slip og samtidig være målrettet, er nok blandt kodeordene, når man kaster sig ud i at bruge udeskole i sin undervisning.

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

Så blev vi færdige med turistprojektet. De fine foldere ligger på Hillerød Turistkontor"Annaborg" ved Frederiksborg Slot. Forløbet lægger jeg ud senere;-)

Ulrik og Charlottes blogs billede
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen |

En fingers gentagne prikken på armen og lyden af en ivrig 1. klasse- hvo` snart må vi begynde! Sørøvertema i D`dansk læseforståelse og naturlig tværfaglighed.

Sider