Naturvejleder Carsten Drasbæk

Naturvejleder, konsulent, projektmager og underviser i skolehaver, besøgslandbrug og husdyrhold.
Inspirationsoplæg til opstart af projekter, både store og små.

Solsikker i skolehaven. Foto: Carsten Drasbæk.

Jeg arbejder som konsulent, projektmager og underviser i skolehaver, besøgslandbrug og husdyrhold i dagtilbud og skoler. Mine ydelser målrettes og tilpasses dit behov, uanset om det er en kompleks overordnet problemstilling, eller det drejer sig om en mere afgrænset og konkret opgave.

  • Konsulent på projektudvikling ift. opstart af f.eks. skolehaver eller husdyrhold
  • Inspirationsoplæg til opstart af projekter, både store og små.
  • Erfaren sparringspartner i udvikling af pædagogiske strategier såvel som praktisk etablering.

Se mere på  www.carstendrasbæk.dk.

Institution

Carsten Drasbæk
Engdalsvej 96 C
8220 Brabrand
23449725
carstend@mail.dk
carstendrasbæk.dk

Kontaktperson

Carsten Drasbæk
23449725
carstend@mail.dk

Kolofon

Foto: Carsten Drasbæk