Christiansfeld Skole

Børn fra Christiansfeld Skole planter træer for et bedre klima i Felderlunden - som ligger på skolen - den 6. november 2015.

Hvor planter skolen?
Vi planter i Felderlunden. Læs mere om tid og sted her.

Hvornår planter skolen
6. november 2015 klokken 10

Hvor mange træer planter skolen
100

Hvor mange børn planter
50

Skole

Christiansfeld Skole
Gl. Kongevej 3
6070 Christiansfeld
2785 1487
anitavonk@bbsyd.dk

Kontaktperson

Anita Vonk
2785 1487
anitavonk@bbsyd.dk