”selvfølgelig skal børnene ud – om jeg så selv skal bære dem !”

"Træning mellem træerne" på skolernes motionsdag, den 13. oktober 2006.


Nørre Nissum Seminarium og HF og Skov- og Naturstyrelsen ved Klosterheden Statsskovdistrikt indvier pjecen ”Træning mellem træerne” på skolernes motionsdag, 13. oktober 2006.

Børn kommer rigtig meget ud i naturen – særligt når de er små. .. med familien, med institutioner og dagplejemødre. Og når de er derude, styrker de deres motorik, deres kondition og styrke samtidig med at de med alle sanser opfatter naturen og naturfænomener.
Desværre kommer de store børn ikke så meget ud – måske fordi de kommer til at interessere sig mere og mere for den helt nære natur – dem selv, og kæresten, og langt mindre for den store natur ude omkring.

Det prøver en håndfuld studerende ved Nørre Nissum Seminarium og HF at gøre noget ved i samarbejde med Klosterheden Statsskovdistrikt, der på skolernes motionsdag d.13. oktober har inviteret 170 store elever ud til aktiviteter, motionsløb og indvielse af pjecen ”Træning mellem træerne”.

For selvfølgelig skal børnene ud ”Om jeg så selv skal bære dem derud” som initiativtager, Lektor ved lærerseminariet Karen Barfod siger det.

Eleverne er inviteret til en dag med alsidig træning i skoven ved hjælp af de træer, skilte, borde- bænkesæt mv der allerede er i skoven. ”Flere og flere løber i skoven, men vi savnede forslag til en mere alsidig træning, der også omfatter styrketræning og træning af overkroppen”, siger Flemming Winther Jensen, der har været med til at lave pjecen som studerende ved Nørre Nissum Seminarium og HF. Flemming er idrætslærer til daglig, og er som styrkeløfter vant til at træne alsidigt og ofte. ”Naturen tilbyder en masse muligheder for sjov og afvekslende træning, men somme tider skal der noget ekstra til for at få øje på dem”, fortsætter han, og det skulle pjecen ”Træning mellem træerne” kunne råde bod på.

Her er forslag til at træne alene eller sammen med andre, til at bruge skovens træer, men også dens skilte, stativer, borde og bænke som redskaber i træningen, til leg og kamp. ”Mængden og placeringen af f.eks. skilte i skoven bliver jævnligt diskuteret i distriktets brugerråd” siger Karen Barfod, der også er medlem af brugerrådet, ” her er et forslag til hvordan diskussionen kan vendes på hovedet og skiltene udnyttes positivt til andet end at vise vej eller forstyrre skovbilledet. Samtidig håber vi med pjecen og denne indvielse at få flere af de store elever til at se, eller genopdage, skoven og naturens muligheder ”.

Pjecen er lavet i et samarbejde mellem studerende Mette Weis Jeppesen, Henriette Lodbjerg Holmgaard og Flemming Winther Jensen i billedkunst og idræt på lærerstudiet, deres undervisere og skovdistriktet. ”Vi har på distriktet et tæt samarbejde med lokale organisationer og institutioner. Og det er dejligt at se at det kan få så konkret et produkt som her” siger skovrider Thomas Borup Svendsen, ”Der er lagt utroligt meget energi i arbejdet. Ofte kommer folk udefra med en anden vinkel på hvad der er vigtigt og hvordan det kan formidles. Det har været spændende at følge de studerendes arbejde, jeg ved det har taget tid, og synes på mange måder det er et flot og sjovt træningsprogram de har lavet – så ud med børnene, de har godt af det !”.

Efter styrketræningen sendes eleverne ud på en løbetur rundt om Møllesøen, inden skovdistriktet er vært ved en forfriskning til de friske motionister.

Pjecen kan fås ved henvendelse til skovdistriktet, på turistinformationskontoret, i distriktets folderkasser samt ses på netadressen www.skovognatur.dk og på seminariets net www.nns.dk

Kolofon