01. møde i UdeskoleNet på Skive Seminarium

UdeskoleNet blev stiftet på Skive Seminarium den 23. november 2006.

Udeskolebørn fra Kvaglundskolen spiser madpakke.

Stiftende møde

Der var mødt rigtig mange op til det stiftende møde for UdeskoleNet, i alt omkring 50 forskellige mennesker, der hver især arbejder professionelt med udeskole. 
 
Seminariefolk, udeskolelærere, forskere, naturvejledere, repræsentanter for DPU, Skov- og Naturstyrelsen, forskellige kommuner, Friluftsrådet, alternative læringsmiljøer m.fl., var rejst til Skive for at møde hinanden - og blive klogere på det arbejde der gøres med udeskole rundt omkring i landet. Hent listen over mødedeltagere (PDF-fil).
 
Her følger et ultrakort referat af dagen.
 

Referat

Efter introduktion til dagen ved Peer Daugbjerg og Karen Barfod, holdt en af udeskolens fædre, Forskningslektor Arne Nikolajsen Jordet fra Høgskolen i Hedmark, Norge, en forelæsning om sin nyligt afleverede afhandling om udeskolens didaktik.
 
Derefter brugte vi en time i rundkreds, hvor alle medlemmer af netværket fik 1 minut til at præsentere sig selv og det vi hver især kunne tilbyde netværket.
 
Efter frokost gik vi ud i 4 grupper, der brugte en time på diskussioner af forskellige temaer. Referater fra grupperne følger.
 1. Udeskole, læreruddannelse og efteruddannelse (Se referat som PDF)
 2. Udeskole, implementering i lokalområder (kommuner) (Se referat som PDF)
 3. Udeskole, praksis, didaktik, organisering og materialer (Se referat som PDF)
 4. Udeskole, sundhed, læring og livsglæde (Se referat som PDF)
Den sidste time blev brugt til en bred debat om organisering af nettet. Der blev rejst ønske om enkelte rettelser i udeskolenetværkets stiftende papir. Og netværket besluttede at begynde med at afholde 2 møder om året - og se hvordan det går.
 
Den Fri Lærerskole i Ollerup tilbød at afholde næste møde i foråret 2007 - og udeskolenetværkets sekretariat og studiegruppen for udeskole tilbød at hjælpe med indhold.
 
Peer Daugbjerg og sekretariatet opretter en konference på skolekom, hvor netværkets dokumenter bliver samlet og debat kan foregå. Relevante dokumenter bliver også lagt ud her på hjemmesiden. 
 
Tak for en dejlig dag.
 

Invitation og program

Se invitation med program bragt på udeskole.dk i efteråret 2006 nedenfor: 
 

Tid og sted

Mødet afholdes den 23. november 2006 på:
 
Udviklings- og Forskningsafdelingen, CVU Midt-Vest
Skive Seminarium
Lokale 106. Se infoskærme ved indgangen.
Dalgas Alle 20
7800 Skive
 
Alle der har professionel interesse for og erfaring med udeskole i Danmark er velkomne velkomne til at melde sig til (se nedenfor).
 

Overblik over deltagere

Vi beder alle deltagere om, før mødet, at  sende en mail til Peer Daugbjerg pd@cvumidtvest.dk med:
 1. Navn, institution og mailadresse
 2. Skriv 3 linjer om dig selv, dit arbejde med udeskole, samt de ressourcer du kan tilbyde netværket.
Peer Daugbjerg samler alle informationer på en liste, som udleveres på mødet.
 

Program

Bemærk ! Starttidspunktet er rykket 1 time frem, af hensyn til sjællændernes rejsetider
 
10.00 - 10.30: Velkomst og kaffe.
Hvad er tankerne bag UdeskoleNet v. studiegruppen om Udeskole.
 
10.30 - 12.00: Arne N. Jordet fra Høgskolen i Hedmark holder oplæg og svarer på  spørgsmål
 
12.00 - 13.00: Kort præsentation af alle i netværket
Deltagerne må præsentere sig selv på 1 minut (skak-ur)
a. Hvordan arbejder jeg med udeskole / Hvad optager mig mest i forhold til udeskole
b. Hvilke ressourcer kan jeg stille til rådighed for kredsen.
Noter hvem du vil tale med.
 
13.00 - 14.00: Frokost
...og mulighed for at tale sammen og uddybe præsentationen
 
Studiegruppen samler 5 temagrupper af deltagere med sammenfaldende interesser, som gerne vil udveksle erfaringer, udvikle ideer mm i workshops. Dem kan man melde sig på efter frokosten.

14.00 - 15.00: Workshops + kaffe
 
Tema 1: Ordstyrer: Karen Barfod, Nørre Nissum Seminariu
Tema 2: Ordstyrer: Malene Bendix, Skoven i Skolen
Tema 3: Ordstyrer: Poul Hjulmann, Friluftsrådet
Tema 4: Ordstyrer: Eva Skytte, Dansk Skovforening
Tema 5: Ordstyrer Henrik Gretoft, Københavns Kommune
 
15.00 - 16.00: Opsamlig på gruppernes arbejde
 • Hvad vil vi med netværket?
 • Organisation: Skal der være en tovholdergruppe - eller skal ad hoc grupper forberede møder fra gang til gang? (Peer Daugbjerg hjælper)
 • Hvem er vært for næste samling?
16.00: Tak for i dag.

Med venlig hilsen

Studiegruppen for Udeskole i Danmark, ved:

 • Karen Barfod (CVU MidtVest og Center for Anvendt NaturfagsDidaktik)
 • Henrik Gretoft (Københavns Kommunes Udviklings- og Ungdomsafdeling)
 • Poul Hjulmann (Friluftsrådet)
 • Eva Skytte (Dansk Skovforening)
 • Malene Bendix (http://www.skoven-i-skolen.dk/ og http://www.udeskole.dk/) og
 
Peer S. Daugbjerg – pd@cvumidtvest.dk
Udviklings- og Forskningsafdelingen, CVU Midt-Vest
Center for Anvendt NaturfagsDidaktik
 
og Skov- og Naturstyrelsen.
 

Tilmelding og pris

Tilmelding via e-mail til Peer S. Daugbjerg pd@cvumidtvest.dk senest d. 1. november.

Deltagelse i dagen koster 150,- kr, der opkræves på dagen.

 

Kolofon

Referat og foto: Malene Bendix.