10. møde i UdeskoleNet på Avnø Naturcenter

Fotoreferat fra 11. og 12. april 2011 Tema: Udeskole og Science.

Avnø Naturcenter
Avnø Avnø – høj sol over en strandeng så flad som en pandekage. Midt i det hele ligger Avnø Naturcenter, som huser det tiende møde i UdeskoleNet.
 

Tyvstart

Naturvejleder Kari Hald åbner gæstfrit alle døre, så vi kan tyvstarte aftenen inden mødet med en hurtig sæltur, varmrøget laks over bål, nybagt brød + fortællinger fra det virkelige liv. Her er lige et par stemningsbilleder til at starte på:
 
Sælkig
 
Spættet sæl
Spættede sæler på sten kan ses i kikkert. Foto: Malene Bendix.
 
Der er tilmeldt 50 deltagere til mødet. Se deltagerliste (Word-fil).
 

Fortællinger fra det virkelige liv

Efter solnedgang brugte vi halvanden time på fortællinger fra det virkelige udeskoleliv. Her er uddrag:
 
Clark Pratt, Vallekilde-Hørve Friskole
Vallekilde-Hørve Friskole arbejder med udeskole på alle klassetrin. Eleverne har bl.a. haft en 3 – 4 ugers forløb med miljøundersøgelser i skov, sø, på marken og i skolen. De brugte den videnskabelige metode, måleudstyr og dokumenterede og analyserede deres målinger.
 
Clark har medbragt 10 laminerede ark, som de har brugt til et stjerneløb. 1 post tager en dobbelttime og de kan bruges som man vil.
 
Clark Pratt fra Vallekilde-Hørve Friskole
Clark Pratt, Kirsten Noe og Helen Holm. Foto: Malene Bendix.
 
Kirsten Noe, Rynkevangskolen i Kalundborg
På Rynkevangskolen arbejder 0. og 3. klasse med udeskole. Kirsten underviser 3. klasse, som cykler ud i området hver torsdag formiddag fra klokken 8 til 11. Eleverne skiftes til at køre forrest og lede hele flokken. En voksen cykler lige bagved og hjælper. God træning i at cykle og tage ansvar for gruppen. De cykler ud til udeundervisning i skov, strand, vandhul, virksomhedsbesøg, i byen. Hver gang måler en elev vejr og laver vejrudsigt. Alle skriver logbog efter udedagen – og har det som lektie. Spørgsmål til logbog er f.eks.: ”Beskriv dagen. Hvad var jeg god til? Hvad var svært?”. Alle elever er blevet løftet meget skriftligt af logbogsskrivning.
 
Det er fagene dansk, matematik og natur/teknik, som lægger timer til udedagen. Læs mere om udeskole på Rynkevangskolen.
 
Karsten Melgaard Korsgaard: Græsbjerg Friskole ved Holstebro
Græsbjerg Friskole er 3 år gammel og har udeskole som en del af sin profil. 0. – 3. klasse og 4. – 6 klasse arbejder med udeskole. De ældste gør ikke. Der er 40 elever i yngstegruppen.
 
Skolen har lånt et skovområde med et bålhus, der ligger 1 ½ km. væk. Det tager ½ time at gå derud. Skolen har en bus og klasserne kan også køre til stranden og andre steder med udeskolen.
 
Dansk, matematik, natur-teknik og kreative fag undervises ude.
 
Anke Schrader, Rudolf Steinerskolen i Vordingborg
På Rudolf Steinerskolen i Vordingborg arbejder de med havebrug for 6. og 7. klasse.
 • 6 klasse er ude max 5 elever ad gangen med en lærer. De lærer at bearbejde jorden, pløje, så luge, vande, høste og lave mad af deres grønsager og frugter. Eleverne får bede to og to og arbejder første år med vejledning.
 • 7. klasse lærer biodynamisk havebrugsteori og får hver 3 kvadratmeter, som de selv planlægger og dyrker. Forældre hjælper med at få haverne igennem sommerferien.
 • 9. klasses elever kommer ud og arbejde på en biodynamisk gård.
Her på hjemmeside kan du finde to forløb om havebrug, som Anke Schrader har skrevet:
 
Varmrøget kæmpelaks
Aftenens middag: Varmrøget kæmpelaks over bål. Foto: Malene Bendix.
 
Marianne Gregersen, naturvejleder og konsulent for NTS-Centret
Fortæller en historie om en virkelig besværlig klasse, som hun var ”støttenaturvejleder” for. Eleverne i klassen var umulige både inde og ude, da udeprojektet startede. De råbte og skreg, ødelagde alt, savede træer ned, skød efter hinanden med slå munk stave. Efter nogle ture i skoven, fik de gjort skoven til deres egen – og da de fik en åben opgave i matematik løste de den meget kreativt og godt i grupper.
 
Torben Frisk fra Toftehøjskolen
På Toftehøjskolen har man ikke regelmæssig udeskole, men benytter udepædagogik ind imellem. Torben Frisk har stået for en temauge, hvor eleverne arbejdede med bål og sikkerhed og med træklatring. Alle synes det var godt.
 
Senest har man arbejdet med et tværfagligt forløb mellem natur-teknik, sløjd og matematik. På skolen oplever man, at kastanjens minermøl ødelægger kastanjetræerne. Eleverne byggede fuglekasser og satte 50 stk op i kastanjetræerne. De besøgte rådhusets miljøforvaltning og lærte om invasive arter af kommunens biolog. Nu holder børnene øje med fuglekasserne og med hvilke fugle som flytter ind og får unger. Og undersøger om fuglekasser har en effekt på minermøl.
 
Marie Roland
Marie Roland og Allan Kørboe fra Avnø Naturcenter. Foto: Malene Bendix.  
 
Marie Roland, naturvejleder fra Naturstyrelsen Storstrøm
Marie fortæller at hun er ved at lave et samarbejde med tyske naturcentre om trækfugle og trækfugleruter – Baltic Flyway. Hun spørger, hvordan man bedst formidler trækfugle i udeskole.
 
Dorthe Reinhart Hansen, Asmindrup Friskole
Natur, krop og bevægelse er et tema for Asmindrup Friskole og alle elever starter dagen med 1 times leg og bevægelse ude hver morgen. Bagefter går børnene ind og læser 40 minutter. Det har bevirket et løft i læsningen. Alle elever i 1. klasse kan læse. I børnehaveklassen læser 2 klasser ud af 3.
 
Børnehaveklassen + 1. klasse har natur og udeliv. Hver fredag er de naturdetektiver i området omkring skolen. Her i foråret kan de uge for uge se mere og mere liv. Eleverne fører logbog og er meget optagede af arbejdet med dyr og planter.
 
John Andersson, Læreruddannelsen i Vordingborg
Læreruddannelsen i Vordingborg har startet et projekt, hvor de samarbejder med Rønnebækskolen, som har arbejdet med udeskole i 2 – 3 år. Det har betydet at 7 undervisere fra Læreruddannelsen i Vordingborg nu er koblet på skolen. Forskellige faggrupper fra seminarium og skole arbejder sammen. Seminarielærerne tager deres studerende med ud på skolen – og udeskolelærere fra Rønnebækskolen er gæstelærere på seminariet.
 
De ønsker at undersøge, hvad det er for en læring som foregår, når man skifter rum. Er i færd med at finde metoder.
 
Kirsten Noe kommenterer, at hvis udeskole skal rykke, så skal undervisere på læreruddannelsen selv arbejde med udeundervisning i forhold til deres studerende. Learning by doing.
 
Mad
Mad. Foto: Malene Bendix.
 
Volker Berthold fra Spjellerup Friskole
Spjellerup Friskole er en ny skole, hvor man i år er i færd med at omstrukturere fra resultatorienteret til procesorienteret skole. De arbejder f.eks. med at måle verden op med 1 meter stokke og vurdere og veje med 1 kg sten og har f.eks. talt 12.000 mælkebøtter på en mælkebøttemark.
 
Ulrik Hansen fra Sophienborgskole i Hillerød
Ulrik og Charlotte Åsell har gennem en del år stået for udeskole på Sophienborgskolen. Ulrik fortæller om, hvordan de arbejdede med Storm P.´s opfindelser. Eleverne gik ud i området omkring skolen og tog billeder af hverdagsting, som en skraldespand, en postkasse, en indkøbsvogn med deres mobiltelefoner. Så gik de ind og tegnede og beskrev tingene, som Storm P. ville have opfundet dem. Det kom der nogle fantastiske tegninger ud af.
 
Malene Bendix, Skoven i Skolen
Skoven i Skolen skal i forbindelse med det nye projekt "Naturfag i Naturen" indsamle og udarbejde ideer til arbejdet med ja, naturfag i naturen. Hvis folk har gode ideer de ønsker at dele, har vi mulighed for at lægge dem ud på www.skoven-i-skolen.dk så alle kan få glæde af dem. Vi kan betale et lille honorar for det arbejde som gøres.
 
På Udeskole.dk er vi ved at etablere et Forum, hvor udeskolefolk kan komme i kontakt med hinanden.
 
På Udeskole.dk er vi ved at etablere en knap til UdeskoleNet. Her skal man kunne læse, hvordan man melder sig ind, hvor man kan finde næste møde og så naturligvis referater og andre vigtige papirer.
 
Tilmeld jer nyhedsbrevet for Udeskole.dk, så får I besked om, hvornår det hele er oppe at køre.
 

Stjerner over Avnø

Så går vi ud til bålene som stadig brænder og møder Astronomisk forening som viser os stjernehimmelen og henter Månen og Maturn helt tæt på, med deres store kikkerter.
 
Aftenen slutter med bålpandekager og debat om astronomi i undervisningen.
 
Kari, Marie og John i Avnø Naturcenters køkken
Kari, Marie og John i Avnø Naturcenters hyggelige køkken. Foto: Malene Bendix.
 

Se Avnø og dø

Tidligt næste morgen traver vi med Kari Hald ud på det flade land. Vi ser spættede sæler, der ligger og kroger sig på sten langt ude på fjorden – og vi hører viber og dyttelytter og en masse andre fugle. Vejret har taget en drastisk drejning - og regntøjet må frem.
 

10. møde i UdeskoleNet

Klokken 9 starter det egentlige 10. møde i UdeskoleNet. Naturskoleleder Kari Hald byder os velkommen på Avnø. Karen Barfod og Malene Bendix byder velkommen til møde og gennemgår dagens program. Temaet er udeskole og science - et helt centralt område for udeskole.
 
Marianne Hald
Marianne Hald fortæller om NTS-centeret. Foto: Malene Bendix.
 

Science i uderummet

Klokken 9.20 holder Marianne Hald fra NTS-Nordjylland og Henrik Nørregaard fra NTS-Sjælland oplæg om hvad uderummet kan gøre for naturfagene. Og hvordan udeskolelærerne kan bruge NTS-centrene. Se også www.nts-centeret.dk.
 
Se Marianne Halds powerpoint (PDF-fil).
 
Henrik Nørregaard
Henrik Nørregaard fra NTS-center Sjælland. Foto: Malene Bendix.
 

Workshops: hands on science

Deltagerne har tilmeldt sig de tre workshops, som kører både formiddag og eftermiddag:
 
1) Leg dig klog
Fysiklærer Bjarne Juul Johansen, som er energivejleder og nørd på Trente Mølle lader deltagerne afprøve fysikkens love og eksperimentere med at bygge mekaniske ting af enkle materialer.
 
2) Syrer og baser i udeskolen
Udeskolelærer og naturformidler Thomas Grandt fra NTeam: Fysik for skolens ældste klasser. Deltagerne laver deres eget lakmuspapir og måler på syrer og baser i naturen.
 
3) Landskabsdannelse og X-citers
Naturvejleder Jesper Rønn Kristensen fra GeoCenter Møns Klint tager udgangspunkt i undervisningsprogrammet X-citers, der uddanner elever til at undervise andre elever i naturfag – ude.
 
Her er fotos fra landskabsdannelsen:
 
Sand, jord, grus, sten
Folk har medbragt sand, jord, grus, sten og vand til egne landskaber.
 
Landskabsdannelse
Så er vi klar.
 
Jesper Grube fra GeoCenter Møn
Jesper Rønn Kristensen fra GeoCenter Møn introducerer.
 
Morænebakke  
Vi blander alle fraktioner i Peters spand og laver en morænebakke.
 
Skrænt ved Kalundborg
Her er en skrænt fra Kalundborg med kæmpehøj.
 
Vand
Hvordan forandre vand et landskab? Fotos: Malene Bendix.
 

Frokost

Sandwich og snak.
 

UdeskoleNet som forening

Klokken 13.00 leder Jacob Bahn fra styregruppen os gennem endnu debat om UdeskoleNet som forening. Jacob præsenterer et udkast til vedtægter, som er let bearbejdet fra sidst. Følgende debat opstår om dilemmaet i UdeskoleNet:
 
UdeskoleNet er opstået hos frivillige. Netværket består af alle som har lyst – og møderne skabes af deltagerne og værterne. Indtil videre har Friluftsrådet været så venlige at betale til oplægsholdere. Det fungerer godt med den lidt Thylejr-agtige struktur, som bæres af de mennesker, som brænder for udeskole – og ikke er for tungt at organisere. Det er let at holde møder om lige præcis det som er aktuelt. Alle møder op af lyst, hjælper til – og det er let at organisere og gennemføre.
 
Men netværket er også skrøbeligt, som meget af det udeskolearbejde vi ser på skolerne. Det ligger på personer – og er der nogle som tager over, hvis de får andet arbejde, bliver gravide, får tagsten i hovedet osv.
 
Der er fordele ved at have en mere fast struktur som en forening:
 • Det er mere stabilt
 • Det er mindre personafhængigt og måske derfor mere bæredygtigt.
 • Vi kan få høringsret politisk.
 • Vi får mulighed for at få tilskud til drift.
 • Vi kan søge midler.
 • Vi kan vokse os større – og udbrede udeskole mere.
Problemet med en forening er, at den er tungere at drive. Hvor mange har lyst til at bruge 2 timer på generalforsamling på hvert andet møde… Faren er, at vi kører trætte.
 
Debatten bølger frem og tilbage. Vi aftaler, at styregruppen forsøger at lave vedtægterne færdige og undersøger, om vi kan lave en forening, som kører meget på netværkets præmis. Der kommer ideer:
• Inddrag noget om at udbrede udeskole i Danmark i vedtægter.
• Skoler kan melde sig ind i foreningen – og det kan motivere til deres arbejde med udeskole + til en større og stærkere forening.
 
En afprøvende afstemning viser, at cirka ½ delen af deltagerne er for en forening.
 

Flere workshops

Heldigvis tager vi en omgang workshops til. Denne gang er der fotos fra workshoppen "Leg dig klog" med Bjarne Juul Johansen, som valgte at trække ind i den gamle hangar pga. vejret. Bjarne delte os op i to hold. Hvert hold fik fire opgaver, som skulle løses i små grupper. Holdene konkurrerede om at klarer hver af opgaverne bedst. Opgaverne var:
 1. Byg en vægt, som kan veje alt fra 20 gram til 3 kilo.
 2. Byg en vandraket, som kan svæve så længe som muligt.
 3. Byg et stativ, som kan bære 10 liter vand - og som er så let som muligt.
 4. Byg en kastemaskine, som kan skyde en dåse ned på 7 meters afstand.
Grupperne fik en kasse med materialer - og gik igang med liv og sjæl. Her er billeder:
 
Vægt
Vores gruppe byggede en vægt.
 
Armbrøst
Rene, Peter og Franz konstruerer en armbrøst.
 
Kæmpe slangebøsse
En overdimensioneret slangebøsse.
 
Vandraket
Med bævende hjerte gør vores hold deres vandraket klar til affyring.
 
Øv
Men faldskærmen folder sig ikke ud - og vandraketten svæver kun kort.
 
Vægt der virker
Til gengæld kan vores vægt måle med få grams nøjagtighed. De andres knækker..
 
Vandbærer
Bjarne hælder 10 liter vand i spanden - og håber på at stativet holder.
 
Det spinkleste stativ kan lige bære 10 liter - og vinder.
 
Franz og Peters armbrøst
Armbrøsten skyder præcist og hurtigt en dåse ned.
Fotos: Malene Bendix.
 

Syrer og baser i naturen

Her er også fotos fra Thomas Grandts workshop, hvor deltagerne målte syrer og baser i naturen med hjemmelavet lakmuspapir.
 
Lille laboratorium
 
Måling af syrer og baser
 
Lakmuspapir
Mål syrer og baser i naturen med eget lakmuspapir.
Fotos: Kari Hald.

Styregruppens time

UdeskolePrisen 2011
Hvert forår uddeler UdeskoleNet en hæderspris til en person eller en institution, der har gjort noget særligt for udeskole og udeundervisning i Danmark. I år gik prisen til forsker Peter Bentsen fra Skov & Landskab, Københavns Universitet.
 
Peter Bentsen modtager Udeskoleprisen 2011
Peter Bentsen, Karen Barfod og Jacob Bahn. Foto: Malene Bendix.
 
Karen Barfod motiverede prisen således på vegne af styregruppen: "Peter Bentsen får UdeskolePrisen for sit vedholdende og meget grundige arbejde med at afdække realiteterne bag udeskole. Med sit kritiske blik, sin akademiske metode og sin store interesse har Peter Bentsen været en væsentlig faktor for, at udeskole har fået en dansk videnskabelig baggrund, der har stor betydning for den videre udvikling af udeskole i Danmark.
 
Med prisen følger et æbletræ. Tillykke Peter.
 
Næste møde i UdeskoleNet
Flere venlige værter har meldt sig på banen:
 • Gl. Rye Skole er værter for efterårsmødet i UdeskoleNet torsdag den 6. oktober 2011.
 • Sophienborgskolen i Hillerød er værter for mødet i foråret 2012.
 • Vildtforvalterskolen på Kalø er værter for mødet i efteråret 2012. Det bliver et møde med overnatning i shelter, bålhytte, telt eller for at leje et værelse.
 
Ideer til temaer for de næste møder
Udeskole og sprog
 • Litteraturen i naturen
 • Fremmedsprog
 • To-sprogede
 • Fuglestemmer
Stedets betydning
 • Stedet som læringsarena og objekt kontra den laminerede udeskole
Den urbane udeskole
 
IT og udeskole
 
Udeskole på museum
 • Musko
 • Interface
Udeskole i specialundervisning
 • Temaet har vi arbejdet med en gang på Kompedal, men måske igen.
Fra jord til bord
 
Teoretisk diskussion, udeskolepædagogik
 
10 nye videnskabelige artikler til Udeskole.dk
Udeskole.dk har mulighed for at bede 10 forskere om at skrive en artikel om udeskole. Malene spørger UdeskoleNet om der er ønsker til temaer. Følgende ideer kommer med:
 • Udeskole og drenge
 • ADHD, specialundervisning, udeskole
 • Udeskole og tosprogede
 • Kritik af evidensbasering
 • Stedbaseret curriculum
 • At måle det umålelige
 • Dannelse, uddannelse
 • Lærerroller, forskel på at være lærer inde og ude, klasseledelse
To nye medlemmer i styregruppen
Peter Bentsen fra Skov & Landskab og Kirsten Noe fra Rynkevangskolen i Kalundborg indtræder i styregruppen.
 

Tak

Tusind tak til alle for dejlige dage på Avnø!
 
Porten til den gamle hangar på Avnø Naturcenter
Porten til den gamle hangar er dekoreret med planeter. Foto: Malene Bendix.

Kolofon

Referat og foto: Malene Bendix.