11. møde i UdeskoleNet på GL. Rye Skole

Fotoreferat fra møde og stiftende generalforsamling i foreningen UdeskoleNet den 6. oktober 2011.

Udeskolebørn på Gl. Rye Skole har dansk.

Referat

11. møde i UdeskoleNet foregår på Gl. Rye Skole, som ligger i Gl. Rye - lige midt i det skønne midtjyske søhøjland - med skove, heder, søer. Her kan du finde deltagerliste (Word-fil) og vedtægter (Word-fil).
 
9.30: Velkomst
Gl. Rye skole er vært for mødet – og Ingrid Stuhr Riis som er udeskolelærer på skolen byder os velkommen. Hun og Christian Ravn har udeskole med 3. årgang én dag om ugen. Skolen har i alt 250 elever – og mange af skolens lærere og pædagoger bruger udeområderne i undervisning og pædagogisk arbejde. Hvert forår arbejder hele skolen også ude i en uge.
 
Dorte Vind byder velkommen på vegne af Styregruppen for UdeskoleNet. Hun takker Gl. Rye Skole, for værtskabet og gennemgår programmet for i dag. Den første time skal vi bruge på at stifte Foreningen UdeskoleNet. Vi har diskuteret vedtægter (Word-fil) på to foregående møder og på møder i styregruppen. De deles ud. Vedtægterne er sendt ud 3 uger før mødet sammen med programmet.
 
Legeplads
Dansk i udeskole på Gl. Rye Skole.
Foto: Dorte Vind.

Stiftende generalforsamling

Karen Barfod vælges til dirigent. Hun konstaterer at den stiftende generalforsamling for Foreningen UdeskoleNet er lovligt indvarslet.
 
Lars Hansen fortæller kort UdeskoleNet´s historie. Netværket blev stiftet i efteråret 2006. Initiativtagere var Studiegruppen for udeskole, hvor Karen Barfod, Henrik Gretoft, Poul Hjulmann, Eva Skytte og Malene Bendix deltog. Første møde i UdeskoleNet blev afholdt på Skive Seminarium og samlede 80 deltagere. Siden har vi afholdt møder hvert halve år – hvert andet i Østdanmark og hvert andet i Vestdanmark. Værter er skoler, læreruddannelser, naturskoler mm. Møderne planlægges i samarbejde mellem styregruppen og værtsstedet. Hvert møde har et tema – og præsenterer samtidig værtsstedets arbejde med udeskole. Temaet behandles af en oplægsholder og en række workshops. Friluftsrådet har støttet netværket med honorarer til oplægsholdere. Stor tak for dette.
 
Styregruppen består nu af: Karen Barfod, Jakob Bahn, Dorte Vind, Rasmus Østerby, Kirsten Noe, Lars Hansen, Peter Bentsen og Malene Bendix.
 
Vi har arbejdet med:
 
1) Møder
Planlægning af møder i samarbejde med værtsinstitutioner. Møderne planlægges på basis af netværkets medlemmers ønsker til temaer og værtsinstitutionernes arbejde med udeskole.
 
2) Udeskole for Alle
Et udviklingsarbejde i samarbejde med Friluftsrådet, som ud over netværkets møder består af:
 • En oplysningsdel: artikler, Youtube klip mm
 • Kampagne: Udeskole for Alle
 • Forskning
 • Indsats på læreruddannelsen
3) Udeskoleprisen
Hvert forår uddeler netværket Udeskoleprisen til en person som har gjort noget særligt for udeskole i Danmark. Prisen er et æbletræ. I 2009 gik Udeskoleprisen til naturvejleder Marianne Hald fra Mariager Naturskole (i dag NTS Center i Ålborg) – og i 2010 gik den til Peter Bentsen, som forsker i udeskole på Skov & Landskab ved Københavns Universitet.
 
En ny forenings arbejde skal være:
 1. At fortsætte mødevirksomhed med to møder om året
 2. At arbejde for udeskole og udendørspædagogik på politisk plan
 3. At uddele Udeskoleprisen
Økonomi
Karen Barfod fortæller om netværkets økonomi: Trine Karstoft, som er sekretær i VIA, har indtil nu stået for at holde rede på netværkets økonomi og medlemmer. Det arbejde skal foreningen nu overtage. Vi har 30.000 kr., som medlemmerne har betalt ind i kontingenter.
 
Pengene går til:
 • Kørsel
 • Udeskolepris (æbletræ)
 • Udlæg til oplægsholdere, som skal betales forud.
Foreningen UdeskoleNet stiftes
Generalforsamlingen vedtager enstemmigt at stifte Foreningen UdeskoleNet ud fra de uddelte vedtægter (Word-fil).
 
Valg af bestyrelse
Til bestyrelsen skal vi vælge 9 medlemmer. I vedtægternes paragraf 3 punkt 3 står der at bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamling for en 2-årig periode. Her på den stiftende generalforsamling stemmer dette ikke overens med, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Den stiftende generalforsamling beslutter derfor at tilføje i referatet – dvs. her – at bestyrelsen i dette tilfælde selv finder ud af, hvem som er på valg efter 1 år og hvem som er på valg efter 2 år.
 
Generalforsamlingen vælger følgende personer til bestyrelsen, som senere konstituerer sig selv:
Valg af to revisorer
Revisorer er ikke økonomisk ansvarlige. De skal tjekke at bilag passer med udgifter som er angivet i regnskabet. Generalforsamlingen vælger:
Valg af to suppleanter
Generalforsamlingen vælger to suppleanter, som træder ind i bestyrelsen, hvis et andet medlem går ud:
Eventuelt
Karen Barfod gør opmærksom på en rapport som er udarbejdet af Syddansk Universitet – og som evaluerer det udeskolearbejde som laves med alle 4. klasser i Lemvig Kommune. I rapporten er et evalueringsværktøj, som kan bruges på lignende forskningsprojekter. Rapporten kan findes på www.viauc.dk/projekter/viaout/sider/viaout.aspx
 
Næste møde
Næste møde foregår på Sophienborgskolen i Hillerød. Mødet starter mandag den 16. april om aftenen – på Dronning Margrethes fødselsdag – med overnatning – og selve mødet foregår tirsdag den 17. april 2012. Overnatning finder enten sted på Sophienborgskolen eller på Skovskolen i Nøddebo, som ligger tæt på. Mødet skal lige planlægges. Program og tema følger.
 
Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde i UdeskoleNet er planlagt til den 30. november 2012 fra 10 – 14. Mødet foregår i Kolding, sandsynligvis i Kolding Naturskole, Ålegaarden 4 i midten af byen. Bestyrelsesmøderne er åbne.
 
Martin og Morten
Udeskole og tosprogede med Martin Kromann og Morten Hansen
fra Vestre skole i Odense. Foto: Karen Barfod.

Så er det ud

10.30: Formiddagens workshops
Tre workshops gennemføreres om formiddagen:
 1. Sæt sprog på stedet. Vi laver reportager. Jesper Kring fra Den Frie Lærerskole
 2. Med 3b til læsning i udeskole. Charlotte og Katrine, Gl. Rye Skole
 3. Matematik og sprog. Vi laver matematikdigte. Lars Hansen, Den Frie Lærerskole.
Nedenfor følger referater fra formiddagens og eftermiddagens workshops.
 
11.45: Frokost
 
12.45: Hvor litteraturen finder sted
Foredrag ved Dorte Eggersen, lektor i Dansk på læreruddannelsen VIA.
Dorte skriver en artikel til Udeskole.dk, som vi lægger link til herfra.
 
Eftermiddagens workshops
Tre workshops gennemføres om eftermiddagen:
 1. Sæt sprog på stedet. Vi laver reportager. Jesper Kring fra Den Frie Lærerskole
 2. Udeskole for tosprogede. Martin Kromann og Morten Hansen, Vestre skole i Odense
 3. Deutsch Draussen ved Tonie Bjørneskov
Nedenfor følger referater fra workshops
 
15.00: Opsamling og refleksion
Ved Dorte Vind
 
16.00: Tak for i dag.
 
Workshoptid
Mange gode workshops i skiftevis sol og regn.
Foto: Karen Barfod.
 

Referater fra dagens workshops

workshop 3: Matematikdigte

Intro
Lars Hansen: Børn lærer at anvende mange nye ord i matematik – abstrakte ord, som skal konkretiseres. Lars´s skriftlige oplæg kan du finde her (Word-fil).
 
Lars Hansen m.fl.
Lars Hansen introducerer matematikdigte.
Foto: Karen Barfod.
 
Aktivitet 1: Sig et matematikord
Vi står i en rundkreds. Alle siger et matematikord – hurtigere og hurtigere rundt. Det kan blive til en rap, en sang eller noget andet rytmisk.
 
Aktivitet 2: Matematikdigte I
Lars læser et matematikdigt:
 
Hent først en stor sten, en tung en
hent så det halve, hvis du kan bære den
To lange pinde
skal du finde
En samling smukke blade
giver tilsammen en stor flade
Nødder, bær eller kogler
sammen i en bunke I til sidst skovler
Og nu til det svære:
Hvad mon det største kan være?
 
I grupper finder vi de ting, som digtet beskriver – lægger dem op på udstilling – præsenterer det for hinanden – og forsøger at svare på det store spørgsmål.
 
Matematikdigt danses
Dans et matematikdigt..
Foto: Karen Barfod.
 
Aktivtet 3: Matematikdigte II
Fire grupper skal skrive matematikdigte – efter at have arbejdet med matematiske problemer.
 
Gruppe 1:
Af to tove skal gruppen skabe et kvadrat. De fire personer som står med tov skal have lukkede øjne – og styres af en femte. Bagefter skrives et digt:
 
Når du skal lave et kvadrat
må du tænke smart.
To deler snores ender
holder den i deres hænder.
En tredje tager fat om snoren
bevæger sig baglæns over jorden.
De to ender mødes
pas på I ikke stødes.
Det sidste hjørne dannes nu
Det er svært – fandme og sgu.
 
Gruppe 2:
Læg et 10 meter langt tov ud på jorden.
Læg træklodser med tallene 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21, 23, 29 langs snoren, som I synes det er logisk. Skriv et digt.
 
Dameskridt er små og fine
Når man lægger tal på line.
Mandens skridt er alt for stor!!
Så vi mangler mere snor.
Skal det passe må vi gå
Og ikke bare stå og glo.
 
Snoren ud på jorden strække
Tallene i numerisk række
Skal I rigtig fint nedlægge.
 
Gruppe 3:
Opgave: Man kan vurdere et træes alder – uden at fælde det – ved at måle omkredsen i skulderhøjde – og dividere den med 2,5.
 
Tag et træ mod din skulder
Og et målebånd du ruller
Rundt om dets mave
Så kan du lave
En beregning på alder
Uden at træet falder
Omkredsen delt med 2,5
Det er da nemt.
 
Gruppe 4
Mål højden på et træ med kammeratmetoden.
 
Find et træ og stil en ven
hen til træets stamme.
Stabel ham igen igen
til han toppen ramme.
Spørg ham om, hvor høj han er.
Gang det med det antal dér
ku´ stå langs træets stamme.
 
 

Referat fra refleksionsworkshop

Dorte Vind stod for refleksion til sidst:
 
Deltagerne reflekterede ud fra følgende:
 • Skriv 3 ting – du har hørt i dag
 • Skriv 2 ting du vil fortælle andre
 • Skriv 1 ting du vil gå hjem og gøre ”straks”
Efter at have gjort sig sine egne notater blev gik folk sammen og lokalet summede af livlig debat.
 
Refleksion
Refleksion.
Foto: Karen Barfod.
 
Referater fra de andre workshops følger, hvis de kommer ind.
 
Tonie Bjørneskov - Deutsch Draussen
Tonie Bjørneskov havde workshop om tysk i uderummet.
Foto: Karen Barfod.

Kolofon

Referat: Malene Bendix.

Foto: Dorte Vind og Karen Barfod.