12. møde i UdeskoleNet på Sophienborgskolen

Fotoreferat fra 16. og 17. april 2012 Tema: Udeskole og Ny Nordisk Skole.

Foto viser borgmester Kirsten Jensen fra Hillerød Kommune.

Kort om møde og referat

For nogle startede 12. møde i UdeskoleNet allerede aftenen i forvejen på Skovskolen, hvor vi ud over en præsentation af Skovskolen også diskuterede top-down udeskole - altså udeskole, hvor ledelsen beslutter at alle skal arbejde med udeskole - og havde bålbar. I bunden af dette referat ligger et par fotos fra dette møde.
 
Der var 80 tilmeldte til mødet - se program (PDF-fil) og deltagerliste (Word-fil).
 

Velkommen

Borgmester Kirsten Jensen fra Hillerød Kommune byder UdeskoleNet velkommen til Sophienborgskolen. Hun peger på byggerodet udenfor vinduerne: ”I er på en byggearbejdsplads. Nyd det. Oplev det. På Sophienborgskolen gør man nemlig tingene alligevel. Man arbejder i og med byggerod og udvikler samtidig elevernes læring, trivsel og skoleliv. Sophienborgskolen ligger i et ungt boligområde – og skolen er langt mere end et undervisningssted. Den er et kraftcenter, som lægger rammer til mange af de aktiviteter, som binder mennesker i et lokalområde sammen. Nøgleord er nonmarginalisering, inklusion, sundhed, faglighed, forældreskab. Skolens uderum giver masser af plads til, at eleverne kan bevæge sig, mens de lærer. TV2 har lavet en udsendelse med Charlotte og Ulrik, som viser deres arbejde med udeskole og en masse glade motiverede børn, der stråler over at være i gang med at lære. Udeskole er fordybelse, oplevelse, frisk luft, mange veje til læring, det at høre til og bevare lysten til at lære. Velkommen til Sophienborgskolen og Hillerød Kommune.”
 
Karen Barfod takker og byder også velkommen til UdeskoleNet på bestyrelsens vegne.
 
Udeskolelærer Charlotte Åsell fra Sophienborgskolen
Charlotte Åsell fortalte om udeskole på Sophienborgskolen.
Foto: Dorte Vind.
 

Udeskole på Sophienborgskolen

Ulrik Hansen og Charlotte Åsell, som er udeskolelærere på Sophienborgskolen byder velkommen og fortæller lidt om deres arbejde med udeskole på Sophienborgskolen. De kom begge til skolen for 5 år siden med et ønske om, at arbejde udeskole ind i den nye skole. De er startet bare de to - i det små, men mærker, hvordan interessen fra de andre lærere på skolen vokser. Mange nye lærere har lyst til at arbejde med udeskole. Pædagogisk råd har haft udeskole oppe – og mange kolleger er interesserede. Problemet er at få gjort noget ved de gode intentioner.
 
Charlotte og Ulrik har arbejdet ude med deres to parallelklasser. De startede i 1. klasse – og børnene går nu i 5. klasse – og er altså to lærere om to klasser med cirka 45 børn. I 1. og 2. klasse gik en pædagog med, som fulgte et af børnene i klassen. De er ude cirka en dag om ugen – men ikke i for dårligt vejr. Eleverne har vænnet sig til at klæde sig efter vejret. Forældregruppen bakker godt op.
 
De fag de tager med ud skifter. Det har været fx matematik + billedkunst, eller dansk + idræt, eller kristendom + historie. Natur-teknik har de mest inde, men udeskole er et supergodt supplement til faget. Fordelene ved at arbejde tværfagligt er åbenlyse.
 
Udeskolen foregår på skolens grønne områder, hvor der er en sø, krat, sportsplads og åbne arealer. Så foregår de i en skov nærved, hvor de bl.a. har arbejdet med film og frøperspektiv. I slotsparken. I grøftekanten, har de arbejdet med dansk og lavet tegneserier om dyrene i grøftekanten. Mange børn vidste ikke hvad en grøftekant var. I Hillerød city, hvor eleverne har undersøgt, hvor varerne kommer fra – og sat det ind på et kort i klassen. Derefter tog de ned i byen igen og valgte varer, som var bedre for klimaet, fordi de ikke skulle transporteres så langt.
 
Udeskolelærer Ulrik Hansen, Sophienborgskolen
Udeskolelærer Ulrik Hansen, Sophienborgskolen.
Foto: Dorte Vind.
 

Workshops

Dette mødes workshops sætter fokus på urban udeskole og udeskole i byen. Deltagerne kan vælge mellem 3 workshops:
 1. Vejnoveller med Ulrik Hansen og Charlotte Åsell, Sophienborgskolen
 2. Feltgeografi i byen ved Poul Kristensen, Læreruddannelsen på Fyn
 3. Udeskole på historisk værksted ved Lars, Lokalhistorisk museum i Hillerød
 
Workshop
Workshop ude i landskabet.
Foto: Dorte Vind.
 

Udeskoleprisen 2012 til Esbjerg Kommune

Hvert forår uddeler foreningen UdeskoleNet en hæderspris til en person eller organisation, der har gjort noget særligt for udeskole i Danmark. Udeskoleprisen 2012 går til Esbjerg Kommune. Skoletjenesten i Esbjerg har i mange år været kendt for sine gode "ud af skolen"-tilbud til byens folkeskoler. Der kan nævnes Jernalderlandsbyen i Guldager Plantage, Natur og kulturcenter Myrthuegård, Havneskolen m.fl. I 2005 greb afdeling for Pædagogisk Udvikling fat i udeskoleideen – og har siden, sammen med lærere og pædagoger arbejdet aktivt for at udvikle udeskole på kommunens skoler. Det har betydet, at masser af børn i Esbjerg Kommune i dag får lov at være og lære ude i natur og kultur.
 
Udeskoleprisen blev overrakt på UdeskoleNet´s 12. møde på Sophienborgskolen i Hillerød den 17. april. Pædagogisk konsulent, Dorte Vind, modtog prisen på vegne af Esbjerg Kommune.
 
Udeskoleprisen 2012 til Esbjerg Kommune
Karen Barfod overrækker Udeskoleprisen 2012 til Dorte Vind og Esbjerg Kommune.
Foto: Malene Bendix.
 
 
UdeskoleNet´s formand, Karen Barfod, motiverede hædersprisen således:

”Esbjerg Kommune har gennem mange år gjort et enestående pionerarbejde for at understøtte udvikling af udeskole i Kommunen. Ved en vedholdende indsats, på skoleområdet, på efteruddannelsesområdet og på naturskoleområdet, er der i Esbjerg vokset et miljø og en vidensbank op omkring udeskole og undervisning i naturen, som lokale børn, lærere, borgere og besøgende ved Vadehavet og på Naturcenter Myrthuegård har stor glæde af. Samtidig har Esbjerg Kommune – og kommunens meget levende stab af udeskolefolk, naturvejledere, lærere m.fl. – hele tiden haft lyst til at dele deres erfaringer med andre. Og derfor er kommunens arbejde en inspiration for kommuner over hele landet.”

 

Æbletræ

Med prisen følger et æbletræ fra Æbleværkstedet Nonnetit.
 
Peter Løn fra Æbleværkstedet i Odsherred fortalte: I får et Nonnetit æbletræ. Det er et lokalt æbletræ fra Ostrup. Der er fundet 3 træer – og de vokser indenfor 1 kvadratkilometer. Nonnetit æbler fra Ostrup var de bedste æbler. Når det første æble faldt ned gik det ældste barn i huset ud og hentede æblet – og det blev så delt mellem alle familiens medlemmer. Nonnetit betyder nonnebryst – og det er let at forstå, når man kigger på formen.
 
Landbohøjskolens pomet i Tåstrup blev interesseret i æblet – de hentede podeviste og lavede 10 træer. De forærede 8 træer til Ostrup – og de er i dag plantet i landsbyen. Nonnetit æblet har nummer 281 af danske æbler. Æbleværkstedet Nonnetit er etableret for LAKmidler og Tips og lottomidler.
 
Peter Løn fra Æbleværkstedet Nonnetit
Peter Løn fortæller om æbletræet.
Foto: Malene Bendix.
 

Udeskole og Ny Nordisk Skole

Ved Keld Nørgaard, fagkonsulent i natur/teknik, biologi og geografi, Ministeriet for Børn og Undervisning.
 
Keld Nørgaard fortalte om Ny Nordisk Skole – og hvordan ideen hænger sammen med udeskole. Keld holdt oplægget ud fra et håndholdt papir – og oplægget er her gengivet efter bedste evne – men selvfølgelig med risiko for fejl.
 
Keld Nørgaard, fagkonsulent fra Ministeriet for Børn og Undervisning
Keld Nørgaard fra Ministeriet for Børn og Undervisning om udeskole og Ny Nordisk Skole. Foto: Dorte Vind.
 
Ny Nordisk Skole
Ministeriet for Børn og Undervisning vil udvikle ideen om Ny Nordisk Skole i løbet af de næste 2 år. De har nedsat en gruppe, som skal stå for udviklingen i dialog og samspil med alle som har lyst at spille ind.
 
Udfordringen er, at målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse langt fra er nået – og at alt for mange forlader folkeskolen med dårlige faglige færdigheder. Især drengene har stort frafald fra ungdomsuddannelserne. Mange elever mangler motivation og lyst til at videreuddanne sig. Det er bl.a. elever fra uddannelsesfremmede hjem og heraf en gruppe af tosprogede elever.
 
For at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse, er det vigtigt med engagement hos forældre, lærere og pædagoger i grundskolen. Ny Nordisk Skole skal skabe engagement, som kan sikre en positiv udvikling og et fagligt og pædagogisk løft for alle.
 
Arbejdet med NNS skal også virke som et understøttende element for den folkeskolereform som kommer. Reformkontor er etableret og der arbejdes intenst.
 
Ny Nordisk Skole bygger på forandringer:
 • Opdragelse til demokrati
 • En udelt skole
 • Tradition / fornyelse
 • Teori og praksis kobles
 • Klassefællesskabet
 • Partnerskaber i lokalområdet
 • Forsøg og udviklingsarbejde
Ideen er, at vi skal bruge det, vi er gode til her i Norden – og supplere det med ny viden fra hele verden, som kan berige vores skolekultur. Dog skal vi ikke bare kopiere metoder fra lande som ikke deler vores menneskesyn. Vi skal altså både kigge efter styrken og udviklingspotentialet i vores skole.
 
Ministeriet udvikler her i 2012 og 2013 et manifest for Ny Nordisk Skole med værdigrundlag og visioner. Temaer er:
 • Klassefællesskabet som ramme for et fagligt løft for alle
 • Enheds uddannelse – reel undervisningsdifferentiering
 • At bryde den negative sociale arv
 • Bedre inklusion
 • Sammenhæng mellem ro, orden, læring – og alsidig faglig udvikling
 • Kobling af praksis og teori
 • Forberede elever på at leve som borgere i et demokrati
 • Udvikling af innovations kompetencer
 • Hvad kan jeg bidrage med – den enkeltes kompetence til gavn for fælles bedste.
Dialoggruppe
Ministeriet ønsker at styrke fagligheden blandt praktikerne. De har derfor nedsat en dialoggruppe med 23 forskere og praktikere. Dialoggruppen skal definere og præcisere nordiske gode traditioner og ideer, som løfter fagligheden.
 
Værdigrundlag
Dialoggruppens formænd udarbejder sammen med minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini et sæt dogmer, som skal være guidelines for de værdier, som skal ligge til grund for Ny Nordisk Skole.
 
Praktikerne – dvs. lærere, pædagoger, formidlere, skal være drifkraften for at styrke kompetencer hos børn og unge. Dialoggruppen vil give styrken tilbage til praktikerne. Den skal kickstarte en udvikling, sætte en debat i gang – og så skal praktikerne forankre den forandring i praksis. Indenfor rammen.
 
Keld Nørgaard
Dialog ønskes.
Foto: Dorte Vind.
 
Ny Nordisk Skole og Udeskole
Med udbredelse af udeskole har I startet en forandring i folkeskolen. Der er mange ligheder mellem tankerne bag Ny Nordisk Skole og udeskole. Der skal nytænkes – og det er I i fuld gang med. Derfor er det vigtigt, at I går ind og er en del af diskussionen omkring Ny Nordisk Skole. Politisk er der er stærkt ønske om forandring mod:
 • At undervisningen ikke kun er teori, men også praksis
 • At virkeligheden spiller mere ind i undervisningen – eller at undervisningen foregår mere ude i virkeligheden – i både natur, kultur, på virksomheder, i plejehjem og parker.
 • At udeskole indarbejdes i alle fag
 • At der arbejdes mere tværfagligt
 • At eleverne får flere direkte oplevelser.
 • At fagene bruges til at begribe og forstå virkeligheden.
 • At man underviser med – ikke bare i – sit fag.

Man kan lære af at læse og lytte – men også ved selv at opleve og undre sig. Udeskole har potentialet til at skabe fagligt stærke børn. Udeskole har potentialet til at styrke klassefællesskabet. 

Men udeskole kræver kompetente lærere og pædagoger. De findes allerede – bl.a. her. Det skal være sjovt at være lærer – og udeskole kan være med til at gøre det spændende.
 
Dialoggruppen sætter debat i gang – deltag i den og sæt fokus på udeskole både i Facebookgruppe og på andre måder.
 
UdeskoleNet
Debat. UdeskoleNet.
Foto: Dorte Vind.
 
Refleksion
Dorte Vind styrer refleksion:
 • Deltagerne får hver ½ minuts stilhed og eftertanke.
 • 5 minutters debat ved bord
 • Spørgsmål til Keld.
Gruppearbejde UdeskoleNet
Gruppearbejde - udeskolenet.
Foto: Dorte Vind.
 
Spørgsmål
Ebbe Kromann fra Metropol: Skønt med gode intentioner fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Følger der nogle midler med?
 
Keld Nørgaard: Det hele skal ske indenfor rammen. Der følger ikke ekstra penge med. Men gør opmærksom på dette.
 
Andy Højholt, Metropol: Hvordan vil minister støtte læreruddannelsen i implementeringen af udeskole.
 
Keld Nørgaard: Læreruddannelsen ligger i uddannelsesministeriet – men her er reformer på grundskoleområdet i støbeskeen.
 
Rasmus, lærer på Strandgårdskolen i Ishøj: Hvordan skaffer Ministeriet for Børn og Unge evidens for udeskole?
 
Keld Nørgaard: Man bør afsætte midler til at afdække viden om fx udeskole og inklusion.
Tror ikke at udeskole skal være et krav oppefra. Ministeren går ind for dialog – og kan give en kraftig anbefaling og støtte.
 
Dorte Vind, Esbjerg Kommunes Skolevæsen: Udeskole står allerede i Fælles Mål – ikke af navn, men af gavn. Overalt er der henvist til arbejde udenfor skolens mure.
 
Charlotte Hooge, Røsnæs skole: Det hele kommer an på, hvordan vi fortolker og forstår de Fælles Mål. Jeg håber at rammerne får lov at være de samme. Erfaringen siger, at hver gang rammerne ændres, så skal der spares.
 
Keld Nørgaard: Loven giver lov til at arbejde både inde og ude. Det er den måde vi fortolker loven på – det menneskesyn, og det læringssyn, som Ny Nordisk Skole arbejder med. Forandringen skal ske i hovederne på os.
 
Nu er der 2 år til at påvirke dialoggruppen. Efter de 2 år vil supertankeren begynde at dreje.
 
Gruppearbejde - mer
Gruppearbejde.
Foto: Dorte Vind.


Oplæg: Drenges interesse for naturfag i det urbane miljø

Mads er specialestuderende i pædagogisk sociologi ved Aarhus Universitet (DPU) og bachelor i idræt og friluftsliv.
 
 
Mads Bølling, Aarhus Universitet
Mads Bølling holdt et spændende oplæg - se pdf.
Foto: Dorte Vind.
 

Bestyrelsens halve time

Dorte Vind og Malene B. samler op på mødet - og planerne for næste møde:
 
Minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini har sagt ja til at mødes med UdeskoleNet i Svendborg den 26. oktober 2012. Den Frie Lærerskole vil gerne være vært for mødet. Ud fra Keld Nørgaards oplæg står det klart, at der ikke er nogen fra ministeriet, som af sig selv kommer og tilbyder noget særligt til fremme af udeskole i Danmark. Det er lovligt og muligt at arbejde med udeskole – og i Fælles Mål er der masser af henvisninger til, at undervisningen kan foregå i natur og kultur udenfor skolens mure. Ifølge Keld Nørgaard skal al nytænkning omkring Ny Nordisk Skole og udeskole foregå ”indenfor rammerne” – altså indenfor den økonomiske ramme som eksisterer i dag.
 
Hvis vi vil have ministeriet til at give eller gøre noget bestemt, for at fremme udeskolesagen, må vi gennem diskussioner finde frem til, hvad det skal være. Vi skal stille nogle muligheder op for ministeren, som er konkrete og gå til – og hvor ministeriet konkret kan gribe fat og støtte sagen – indenfor rammen. Hvad er vores mål med mødet? Det er vores opgave frem mod et møde med ministeren.
 
Næste bestyrelsesmøde er den 25. juni fra 10.30 - 14.00 i Økolariet i Vejle, hvis vi får lov. Bestyrelsesmøderne er åbne.
 

Tak

Tak til alle deltagere og workshop- og oplægsholdere. Tak til Sophienborgskolen – og særligt Charlotte og Ulrik – for arrangement, inspiration og utrolig god behandling.
 

Foto fra tyvstart den 16. april om aftenen

De fra UdeskoleNet som havde lyst tyvstartede mandag aften på Skovskolen i Nødebo. Skovskolens leder Anders Bülow tog godt imod os og fortalte om Skovskolens virke og planer - og viste os rundt på skolens flotte område, som er udstilling for mange typer af shelters, huse i træer, hængebroer mmm.
 
Skovskolen
 
Hus i træ
 
Hængebro
 
En af de mange shelters på Skovskolens område
Fotos fra vandretur: Dorte Vind.
 
Efter turen var der åben mikrofon - hvor bl.a. Johnny Krog fortalte om udeskole på Strandvejskolen i Ishøj, Erik Mygind fortalte om udeskoleforskning og andre fortalte om deres virke.
 
Johnny Krogh
Johnny Krog er ansat til at støtte opbygning af udeskole på Strandgårdskolen i Ishøj. Foto: Dorte Vind.
 
Aftenen endte med bålbar - og de modige sov i shelters i frostvejr.
 
Vi andre stod tidligt op - og fandt de første udsprungne bøgeblade:
 
De første bøgeblade
På tidlig morgentur i Nødebo - og nyudsprungen bøg.
Her Fritz Raae, Ingrid Stuhr Riis og Malene Bendix. Foto: Dorte Vind.

Kolofon

Referat: Malene Bendix.

Foto: Dorte Vind.