04. møde i UdeskoleNet på Myrthuegaard

Fotoreferat fra 1. april 2008. Tema: Definition af udeskole i DK

Dorte Vind, Esbjerg Kommune er med i UdeskoleNets Styregruppe.
Sikke en dejlig dag! 40 glade udeskole-folk mødtes 1. april for fjerde gang i UdeskoleNet. Mødet blev afholdt alleryderst, på Natur- og Kulturcentret Myrthuegaard, hvor Varde å møder Vadehavet. Her er en hurtig rapport fra deres udsendte - et fyldigt referat følger fra Styregruppen.
 
Dagen bød på indhold for både hjerne, hjerte, hånd – og mave. Vi blev budt velkommen af Jens Futtrup i æblehaven med vestjysk saltet ising, varmet over bål og klippet i strimler på rugbrød. Ammenam – så er man ligesom i gang.  
 

Rusketur

Derpå fulgte en indendørs rusketur fra Peter Bentsen, der undersøger udeskoles udbredelse, indhold og brug af grønne områder i hans ph.d. studie ved Skov og Landskab, Københavns Universitet. Mindst 14 procent af de danske skoler arbejder med udeskole i en eller flere klasser. Forskningen i udeskole er endnu begrænset – man har kunnet vise positive tendenser i forhold til elevernes sundhed, sociale forhold og trivsel, men der er ikke kigget på faglighed og læring.
 
Peter Bentsen, phd. v. Skov og Landskab, KU
Peter Bentsen under høj himmel. Foto: Malene Bendix.
 

Udeskole i Danmark

I dagsordenen var også afsat en lille time til den tilbagevendende diskussion om en fælles definition af udeskole i Danmark. Oplæg til definitionen blev vendt i små og store grupper – og definitionen blev landet via en konstruktiv proces her og under afslutningen af mødet. Her kan du læse UdeskoleNets definition af udeskole i Danmark.
 
Den nye katedral på Myrthuegaard
Katedralen på Myrthuegaard. Foto: Malene Bendix.
 

Spisetid

Så var der frokost i det grønne og sunde snakke. Menu: Skipperlapskovs af den store sorte gryde, tilberedt over bål af børnehavepædagoger som bruger Myrthuegaard.
 
Tagselvsalat
Frokost i det grønne...
 
Sorte gryde
...og af den store sorte gryde. Foto: Malene Bendix.
 

Mit vadehav

Efter frokost prøvede vi afprøvede et undervisningsforløb om trækkende ryler under den høje himmel – og gik så ind og hørte Dorte Vind fortælle om Vadehavet som nationalpark og undervisningsprojektet ”Mit vadehav” (www.mitvadehav.dk), som er udviklet i et samarbejde mellem natur- og kulturinstitutioner og skolevæsner i Vadehavsområdet, Vadehavets formidlerforum.
 
Ryler i en flok
Hver ryleflok blev bundet sammen med et tov. Foto: Malene Bendix.

Erfa-grupper

  • Udeskole i kommunalt regi, ved Dorte Vind, Esbjerg Skolevæsen
  • Udeskole i læreruddannelsen, ved Lars Hansen, Den Frie Lærerskole
  • Udeskole i praksis, ved tovholder Claus Langergaard, Gl. Rye Skole
  • Udeskole og specialpædagogik, ved tovholder Dieter Toftkjær, Baaring Højskole.
     

Afrunding

Her blev vedtaget en enkel definition og fundet sted for næste møde. Desværre måtte deres udsendte forlade mødet i utide pga. forældremøde hjemme på djævleøen.
 

Tak

Tak til Styregruppen for UdeskoleNet og til Myrthuegaard for et inspirerende og velarrangeret møde. Hvor er det dog et godt netværk!
 
Her er lidt flere billeder:
 
Tom Vestergaard
Tom Vestergaard, Myrthuegaard
 
 
Mette Rask, Skov & Landskab m.fl.
 
 
Lars Hansen, Den Frie Lærerskole
Lars Hansen, Den Frie Lærerskole
 
 
Eva
Eva Skytte, Dansk Skovforening og Skoven i Skolen.

Kolofon

Referat og foto: Malene Bendix.