50 danske skoler arbejder med udeskole

Flere og flere bruger uderummet i undervisningen


Ideen om udeskole spredes lige så stille over landet - og mange forskellige erfaringer gøres, på mange forskellige skoler.

danmark rundt

På Skoven i Skolens hjemmeside har vi de sidste år forsøgt at samle beskrivelser af udeskole og naturklasser landet over på naturklassekortet. En hurtig optælling af skoler på kortet viser, at omkring 50 skoler arbejder med udeskole i skrivende stund. Vi ved, at flere er igang - og opfordrer alle der er igang til at kontakte os - og evt. sende en kort beskrivelse af deres arbejde, som kan inspirere andre. Send gerne til info@udeskole.dk.    

Kolofon

Malene Bendix