06. møde i UdeskoleNet på Herstedhøje

Fotoreferat fra 6. maj 2009. Tema: Udeskole og læring.

Skolestue med udspændte dyreskind på væggene.
6. maj 2009 mødtes 35 glade mennesker på Herstedhøje Naturcenter i Albertslund. Barometeret stod på kuling, så selv om mødet var annonceret til at blive afholdt udendørs, rykkede vi ind i naturcenterets hyggelige skolestue og nød skovhjælpernes varme kaffe og nybagte boller i læ.
 
Her følger program og referat i kronologisk orden.Se deltagerlisten.(Word-fil).
 

Velkomst

10.00 - 10.30:
Naturvejleder Eva Skytte og Malene Bendix fra Skoven i Skolen bød velkommen til et møde med fokus udeskole og læring, og håbede på debat om og inspiration til, hvordan udeskole ud over at styrke eleverne socialt og fysisk også kan styrke elevernes faglige læring. Best practice blev udskiftet med good practice, da praksis kan være god på mange måder.
 
I gratisavisen ”24 timer” var der et opslag om udeskole, hvor bl.a. Sophienborgskolen fra Hillerød var fulgt i skoven” – og hvor Bertel Haarder udtalte sin støtte til udeskole.
 
Stephan og Eva ude i blæsten - Foto: Malene Bendix
Stephan Springborg og Eva Skytte i regn og rusk. Foto: Malene Bendix.
 

Naturvejleder Stephan Springborg fra Skov- og Naturstyrelsen og vært fra Naturcenter Herstedhøje bød også velkommen og fortalte om Vestskoven, højene, og det 4 år gamle naturcenter. Centeret er tænkt som en tragt, som skal lede mennesker ud i skoven, hvor de selv udforsker og bruger naturen på deres egne præmisser. Herstedhøje stiller bålsteder, hytter, larvoer, brænde, snobrødsdej, save – og alle mulig andre hjælpemidler til rådighed. Meget af det praktiske arbejde udføres af skovhjælperne.
 

Good practice fra to Sjællandske udeskoler

10.30 – 12.00:
Lærerne Ulrik Hansen og Charlotte fra Sophienborgskolen i Hillerød – og Lene Ude Jørgensen og Connie Schafer Hansen fra Syvstjerneskolen i Værløse stillede op med to workshops om udeskole på deres skoler.

Deltagerne blev delt i to hold, som hver fik 3 kvarter i hver workshop.

Udenfor blæste det en halv pelikan – men folk havde godt tøj på og kastede sig ud i det.
 
Højt humør i udeskole - Foto: Malene Bendix
Workshop i en halv pelikan. Foto: Malene Bendix.
 

Workshop 1: Syvstjerneskolen i Værløse

Baggrund
Syvstjerneskolen ligger lige op ad Hareskoven. Lene og Connie begyndte at tage småture ud i skoven for 5 år siden. De læste om udeskole og kastede sig ud i det. De kunne ikke få ekstra lærerhjælp, og besluttede sig for at tage to lærere ud med to klasser – 3. og 4. klasse – dvs. 47 elever. På skolen har de fleksibelt skema, så de kunne organisere sig som de ville. De har udeskole fra påskeferie – efterårsferien – og laver mange andre ting i løbet af vinteren.
 
Lene Ude Sørensen. Foto: Malene Bendix
Lene Ude Sørensen underviser i svensk ude. Foto: Malene Bendix.
 

I begyndelsen organiserede de små forløb fra dag til dag, men det var meget stressende. Nu arbejder de i større temaer, som løber over en periode på f.eks. 4 uger. Vikingeemne, stenalderemne, robinsonader o.l.

Tit laver de to workshops, hvor Connie styrer den ene og Lene den anden. I Stenaldertemaet arbejder de f.eks. med hulemalerier, vandfarver og vand.

Lene og Connie er ikke naturvejledere. De er lærere, som flytter undervisningen ud og arbejder kreativt med deres undervisning, men de tager udgangspunkt i Fælles mål og er fagligt funderede.

Selv om de er tidligere spejderpiger, har de mange børn som ved mere om naturen end de gør – og her er vidensdeling mellem børnene meget værdifuldt. De oplever at børnene bliver meget interesserede i naturen.

Udeskole foregår på den samme base – og med kendte rutiner. Hvis de skal på kunstmuseet, så ligger det på andre dage. Musical o.l. ligger i vinterhalvåret.

De inddrager gerne andre mennesker som hjælpelærere – f.eks. da de sejlede i vikingeskib i Roskilde eller arbejdede med stenalderemne.
 
Connie Schafer Hansen. Foto: Malene Bendix
Connie Schafer Hansen tester svenske ord. Foto: Malene Bendix.
 

Planer og mål
De bruger daglige rutiner. Før udeskole taler de med børnene om hvad de skal i dag, så alle er forberedte. En gruppe henter vognene med vanddunke og materialer, som Friluftsrådet har støttet. De mødes ved flagstangen og går kl. 8.30. Turen ud til lejrpladsen tager 20 minutter. Børnene går selv til et aftalt sted – det snoede træ f.eks. – og venter på alle. De mødes ved bålpladsen og sætter rygsækkene – og løber så ud og leger. Når lærerne fløjter 2 gange, så kommer børnene. 1 gang, så er de stille.

Dagen ude starter ofte med et eventyr om bålet. Derpå går de ud i et værksted. Efter et stykke tid er der skovte over bål – og derpå går de ud i værksted igen. Frokost med madpakker – og så går de hjem og er hjemme kl. 12.30.

Respons fra børn
Drengene var glade fra starten. De lyserøde piger blev også glade for udelivet, da de lige havde vænnet sig til det. De er nu alle stærke, motoriske børn, som fylder skoven ud på en god måde. Der er ikke konflikter i skoven.

Når børn ikke har været i udeskole i vinterhalvåret, er de som forårskåde køer, som glæder sig til at komme ud.

Indhold
De har f.eks. arbejdet med at skrive robinsonade. Ude arbejdede de med storyline. Børnene var landet på en øde ø. De blev delt op i familier som skulle bygge hytter mm – og havde familiekasser med notesbøger og blyanter.

Hjemme arbejdede de med de længere skriftlige arbejder.

Udeskole på Syvstjerneskolen
Lene og Connie har holdt foredrag for hele skolen, og flere lærere i indskolingen begynder nu at arbejde med det. Flere lærere bruger vogne o.a. materialer, så de nu skal bookes. Ledelsen bakker 100 procent op.

Praksis
Vi prøver et danskforløb om svensk ”Kokka soppa på en spik”, som også udleveres på mødet – både inde og med stafet ude.
 
Larvo og workshop. Foto: Malene Bendix
Løb på svensk. Foto: Malene Bendix.
 

Workshop 2: Udeskole på Sophienborgskolen i Hillerød

Ulrik Engkær Hansen og Charlotte Åsell Pedersen fortalte om udeskole på Sophienborgskolen, som er en folkeskole i Hillerød som er under opbygning, og bliver en fuldt udbygget skole fra 1. – 9. Klasse i 2013. Ulrik og Charlotte har derfor mulighed for at være med til at skabe skolens kultur og præge de undervisningsformer som bliver skolens kendetegn. Udeskole er skrevet ind i skolens virksomhedsplan.
 
Charlotte Åsell Pedersen. Foto: Malene Bendix.
Charlotte Åsell Pedersen. Foto: Malene Bendix.
 

Den nuværende 2. klasse har været udeskoleklasse siden 1. klasse. Første år med vægt på natur-teknik og i år med vægt på dansk, matematik og bevægelse. Klassen arbejder ude i nærmiljøet men også i en lade. Al undervisning er planlagt ud fra Undervisningsministeriets Trinmål – og det er samtidig målet, at eleverne arbejder fysisk og praktisk med forskellige opgaver.

Målet er, at skolen indenfor en årrække har forskellige områder i nærmiljøet, hvor lærerne kan udvikle konkrete og relevante undervisningsforløb, som skolens klasser kan bruge. På den måde håber Ulrik og Charlotte at få andre med på udeskoletanken i alle fag.

Både forældrene og skolens ledelse støtter projektet fuldt ud.
 
Ulrik Engkær Hansen. Foto: Malene Bendix.
Ulrik Hansen om matematik i uderummet. Foto: Malene Bendix.
 

Opgave
Vi arbejdede ude med matematik og geometriske figurer. Vi fik udleveret et ternet stykke papir, som var lamineret. Her skulle vi tegne en geometrisk figur med vandfast tusch. Lærerne havde medbragt en masse friske stokke, snor og save – og opgaven gik ud på at bygge de figurer vi havde tegnet i 1:50. Sjovt og lærerigt.

Ulrik og Charlotte fortalte, at eleverne på skolen havde arbejdet på samme måde med rigtig tykke stokke – og på den måde bygget klatreskulpturer på skolens grund.

Det var svært at tage gode noter i blæsten, men heldigvis har de sendt en beskrivelse af deres udeskole +  de to forløb som de gennemgik. Du kan finde dem her som PDF-filer:

UdeskoleMatematik

UdeskoleEventyr

  Matatisk pyramide af grene. Foto: Malene Bendix
  Tegn en pyramide - og byg den med grene. Foto: Malene Bendix.

   

  Frokost

  12.00 – 13.00:
  Sandwich, sunde vander og snak indendørs
   

  Udeskole og skolefaglig læring

   
  13.00 – 15.00:
  Oplæg ved Anne Engh om udeskole, læring, Dewey og erfaringspædagogik.
  Annes power point præsentation finder du her (3 MB).
   
  Anne Engh
  Anne Engh ved kaffebordet. Foto: Malene Bendix.
   
  Anne Engh er lektor ved Høgskolen i Vestfold i Norge og underviser både på læreruddannelsen og pædagoguddannelsen. Hun har arbejdet i 30 år med udeskole og friluftsliv som pædagogisk redskab - også som lærer i grundskolen.
   
  Nedgang i norsk udeskole
  I Norge var udeskole for bare få år siden meget udbredt - især i indskollingen. Udeskole blev mange steder forstået som friluftsliv uden egentligt skolefagligt input. Efter en række Pisarapporter, hvor Norge ikke klarede sig allerbedst, kom den nye læreplan "Kundskabsløftet" 2006, og med den et meget stort fokus på faglighed og test. Det har betydet at antallet af skoler som arbejder med udeskole er faldet.
   
  Faglighed versus friluftsliv
  Det har givet et behov for, at lærerne legitimerer deres undervisning i udeskole fagligt - (ligesom vi i Danmark har været nødt til at gøre det fra vi startede med at tænke udeskole i starten af 2000-tallet). Vi må skeldne mellem udeskole (læring i centrum) og friluftsliv (udfoldelse i centrum).
   
  Dewey
  Anne Engh har i et studie bl.a. søgt tilbage til Dewey (1859 - 1952) og hele erfaringspædagogikken fra forrige århundrede - og koblet den på udeskolen i dag. Hendes foredrag præsenterer en del af Dewey´s tanker i relation til udeskole. ""Learn to do by knowing - and know by doing". "Et gram erfaring er bedre end 1 ton teori". Se selv resten i Anne Enghs powerpoint.  
   
  Uddannelse i krise
  Her 3 år efter at Kundskabsløftet blev iværksat ser man en foruroligende frafald fra ungdomsuddannelserne. 34 procent af de unge dropper ud af - eller kommer aldrig i gang med - gymnasiet, tekniske skoler ol. uddannelser - og forbliver u-uddannede.
   
  Slip dem ud
  Anne Engh pointerer, at udeskole er en vigtig faktor for elevernes motivation for læring - for deres lyst til at uddanne sig og give deres til samfundet. For hvad er det der sker når vi lærer? Og hvad sker der alle de gange vi ikke lærer? Hvornår er vi i læringsflow? Og hvornår er vi bare "in dentention"? Hvordan undgår vi at skolen bliver et fængsel - en opbevaringsanstalt - for børn og unge i 12 år (norske forhold)? 
   
  Gustav Igler (1881)
  In dentention. Gustav Igler (1881)
   

  Ideudvikling, kaffe og kage

  15.00 – 16.00:
  Grupper udviklede hver en ide til et udeundervisningsforløb. Forløbene kan du finde som PDF´filer her. Vi håber der kommer flere:
  Se også Ulriks og Charlottes to forløb ovenfor
   
  Forløbene vil blive redigeret og lagt ud her på hjemmesiden..
   
  Herstedhøje. Foto: Malene Bendix
  Naturcentret ligger lige for foden af Herstedhøje. Foto: Malene Bendix.

   

  Styregruppens halve time

  16.00 – 16.30:
   
  Styregruppe
  Styregruppen i UdeskoleNet består af:
  Styregruppen er åben og alle er velkomne til at træde ind og gøre et stykke arbejde.

  Næste møde: Den rummelige udeskole
  Næste møde bliver den 21 – 22. oktober på Kompedal. Temaet bliver ”Den rummelige udeskole” – eller specialundervisning i udeskolen.

  Kompedal inviterer til overnatning. På Kompedal er der hovedbygning og anneks med plads til 40 sovende. Se mere om stedet på www.kompedal.dk.

  Forårsmøde 2010: Udeskole i Udskolingen
  Nicolas Hentzel fra Isterød Efterskole planlægger at afholde en konference om Udeskole i Udeskolingen på Isterød Efterskole i samarbejde med Friluftsrådet og Skoven i Skolen. Konferencen er planlagt til uge 15 2010. Nærmere dato følger. Vi foreslår at næste møde i UdeskoleNet kunne slås sammen med konferencen.

  Forum for UdeskoleNet
  Skolekom konferencen bliver ikke brugt, siger Trine Karstoft, som er sekretær for UdeskoleNet – og hun spørger om hun skal lukke den. På forsamlingen virker det som om der er behov for et chatroom eller forum, hvor man kan diskutere virtuelt. MB vil gerne undersøge om der kan laves et på www.udeskole.dk, men det skal nurses for at der er trafik og det kræver tid. Vi bliver enige om indtil videre at beholde det vi har – og så håbe på at folk bruger det.

  Medlemskab for institutioner
  Som det er nu er man personligt medlem af UdeskoleNet. Hvis man skifter arbejder beholder man sit medlemskab. En del af deltagerne på mødet ønsker at det også skal være muligt at tilmelde en institution. Lærerne mener at de bruger mange penge på individuelle medlemskaber af forskellige organisationer. Der foreslås, at en skole kan tilmelde sig – og at flere lærere fra skolen kan deltage. Lærerne betaler alligevel selv for mødet, for maden, for transporten osv. Men medlemskabet af UdeskoleNet kunne så være fælles.

  Nu koster det 300 kr. om året at være medlem at UdeskoleNet med ret til deltagelse i 2 møder om året. Hvis man ikke er medlem, kan man deltage i et møde for 200 kr. En skole kunne tilmelde sig UdeskoleNet for f.eks. 500 kr.

  Vi overlader det til Styregruppen at tage stilling til alt dette.
   

  Tak

  Tak til alle som var med - og især til Anne Engh, som kom den lange vej fra Norge - og til Stephan Springborg og skovhjælperne på Herstedhøje, som lage hus og hjertevarme til.
   
  Papir. Foto: Malene Bendix
  Smart ide - lamineret ternet papir og sprittush. Foto: Malene Bendix.

  Kolofon

  Referat og foto: Malene Bendix.