07. møde i UdeskoleNet på Kompedal Naturskole

Fotoreferat fra 21-22. oktober 2009. Tema: Den rummelige udeskole.

Hovedindgangen i lys.

Aften med oplæg og kronhjortebrøl

Hvor er natten sort og stjerneklar – og hvor er her stille i Kompedal. Men hvad er det? Der lugter af røg – og en mumlen af sorte skikkelser omkring glødebål viser, at der er flere der har fundet vej herud til den gamle militærnægterlejr, som nu er lejrskolested, midt i Kompedal Plantage. Naturvejleder og lejrskoleleder Rasmus Østerby tager imod med kylling i karry – og så er det bare hen til de andre om bålet.
 
Og der er mange andre. Cirka 40 mennesker har valgt at troppe op aftenen før mødet i UdeskoleNet for – ud over at nyde Rasmus´s gode forplejning – at få oplægget ”Det er ligesom en drøm” om hvor udeskolen er på vej hen af Karen Barfod, diskutere selv samme med stor iver og høre kronhjortebrøl i Kompedal Plantage – og slutte af med en masse social snak og hjemmebrygget øl i det hyggelige lejrskolehus.
 
Øllen og diskussionerne må I tænke jer til – men Karens fortrinlige oplæg kan findes på UdeskoleNet´s skolekomkonference. Det fylder 19 MB - og det er for stort at lægge på hjemmesiden.
 
Se Deltagerlisten (Word-fil).


Møde: Den rummelige udeskole:

9.00: Velkomst
v/ Rasmus Østerby fra Kompedal Naturskole

9.15: Rammer og relationer i Udeskoledidaktik
Hvordan kan vi tilgodese børn med særlige behov i den rummelige udeskole?
v/ psykolog Kirsten Hartmann, PPR, Esbjerg Kommunale Skolevæsen.
Kirsten Hartmanns powerpoint er desværre forsvundet.
 
Kirsten Hartmann
Kirsten Hartmann. Foto: Malene Bendix.
 
11.15: Walk and talk i den smukke efterårsskov
Spørgsmål at diskutere:
Hvad giver mening i forhold til egen praksis? Hvordan kan vi medtænke udeskole for alle børn?
 
Vi deler os i grupper af tre. Den midterste fortæller om de tanker som oplægget har vækket. Den til venstre (nærmest hjertet) stiller uddybende spørgsmål. Den til højre er tidtager og siger ingenting.
 
Walk & talk
Walk & Talk. Her Jacob Bahn i samtale med to smukke kvinder. Foto: Malene Bendix.
 
12.00: Frokost
Igen havde Rasmus forberedt en udsøgt oplevelse.
 
Frugt
Fik ikke et godt foto af frokost - men frugtanretningen giver et hint. Foto: Malene Bendix.
 

13.00: Grønne gangstere
Om Red Barnets naturvejlederprojekt for socialt udsatte børn og unge i Danmark.
v/ naturvejleder Thor Hjarsen, Red Barnet.

Se Thors på UdeskoleNet´s skolekomkonference. Det fylder også for meget til at lægge på Udeskole.dk.

Udendørs aktiviteter med Thor
Sociale lege - Tyren i det røde hav, fangelege mm.
 
Thor Hjarsen
Thor Hjarsen - vender kasketten nedad, skal de til højre fange de til venster. Foto: Malene Bendix.
 
15.00: Friluftsliv og ordblinde
Jacob Bahn fortæller om sin undersøgelse af friluftslivets potentiale som pædagogisk redskab i arbejdet med ordblindes selvværd.
 
UdeskoleNet
 
Hold 2
Der bliver hurtigt skabt en vis holdånd. Foto: Malene Bendix
 

15.30: Styregruppens halve time

Evaluering af mødet i Kompedal:
Stedet: Stor applaus til Rasmus Østerby og Kompedal som værter for mødet. Stedet, stemningen, naturen og ikke mindst maden har været fortrinlige.

Nyt koncept med aften, overnatning og mødedag: Alle er enige om, at det er godt med muligheden for at være sammen.

Tidspunktet 9 – 16. Debat – men alt i alt passende.

Ude/inde balance: Gerne mere ude. Gerne ude lige efter vi har spist, så det ikke er så hårdt for oplægsholderen.

Temaer for møderne: Ja gerne. Folk er kommet både for temaet – børn med særlige behov – og for udeskole – og vil gerne komme igen.

Bl.a. Dorte Vind og Karen Barfod fra Styregruppen for UdeskoleNet. Foto: Malene Bendix.
 

Pris for medlemskab:
300 kr. for personligt medlem.
1000 kr. for institutionsmedlemsskab.
200 kr. for at deltage i et møde.

UdeskoleNet bæres af personer. Som Rasmus, der selv har revet colslaw hele natten. Sådan er konceptet – og det skal man have lyst til at være en del af. Pengene ovenfor går til sekretæren, til papir, til transport for interne oplægsholdere. Eksterne oplægsholdere søger vi penge til hos Friluftsrådet. Folk betaler selv deres mad og transport. Stedet inviterer stiller lokaler gratis til rådighed for netværket.

Formålet med UdeskoleNet er ikke at lave et grundkursus i udeskole hver gang. Det er at skabe netværk og lærende møder mellem mennesker som arbejder professionelt med udeskole i Danmark.

Næste møde
15. april 2010 på Røsnæs skole ved Kalundborg. Skolen har som mål, at alle klasser skal have udeskole – og har etableret flere udeområder omkring skolen. Skolen går fra 0 – 6. klasse – og 0. – 4. klasse arbejder med udeskole. Temaet er Udeskole i udskolingen. Røsnæs skole bidrager med deres erfaringer med at etablere udeskole på hele skolen. (Fritz Raae er kontaktperson. 5950 0397 – Skolen 5950 9278.) Herudover workshops og indlæg fra folk med erfaringer med udeskole i udskolingen.

Ideer til workshopholdere med erfaring i udeundervisning for skolens ældste klasser:

  • Lystruphave skole
  • Elsted Skole
  • Brejningen Efterskole
  • Spejderefterskoler
  • Korint

Netværk om funktionsnedsættelser og friluftsliv
Tine Soulie fra Handicappens Idrætscenter har lavet et netværk om personer med funktionsnedsættelser og friluftsliv. De har planlagt en række temadage, hvor alle er velkomne:

8. marts 2010: Teori. 17. – 18. maj 2010: Praksis

www.handivid.dk kan man finde en stor lege-database med 100 lege med tilpasninger. Her er også litteraturhenvisninger mm.

Tines Soulie´s artikel her på hjemmesiden.
 
Tine Souili
Tine Soulie. Foto: Malene Bendix.
 

Marianne Hald, Mariager Naturskole: I området omkring Mariager Fjord sættes et lille projekt i gang med specialskolebørn i naturen. Marianne foreslår at lave et lille netværk under UdeskoleNet, som arbejder specielt med børn med særlige behov.

Thor er allerede nu tovholder for et netværk for udeskole og naturvejledning for udsatte børn i Danmark, heriblandt børn og unge med anden etnisk oprindelse.

Det er meningen med UdeskoleNet, at derkan skabes andre netværk med særlige interesser – så ideen er velkommen.

Stor konference om udeskole i 2010
Stor workshopbaseret konference om udeskole i alle skolens fag og på alle klassetrin den 30. august – 1. september 2010 i Vingsted ved Vejle. VIA University College og Skoven i Skolen arrangerer. Mere info følger.

Kolofon

Referat og foto: Malene Bendix.