08. møde i UdeskoleNet på Røsnæs Skole

Fotoreferat fra 15. april 2010. Tema: Udeskole i udskolingen.

UdeskoleNet udenfor Røsnæs skole

Tid og sted: 15. april 2010, Røsnæs skole, Røsnæsvej 304, 4400 Kalundborg.

Arrangement

Mødet arrangeres af Styregruppen for UdeskoleNet i samarbejde med Fritz Raae og Charlotte fra Røsnæs skole.
 

Referat

Fantastisk forårsdag med sol over det smukke nord-østsjællandske landskab. Det grønne flag vejer over Røsnæs skole, da vi ankommer lidt i 9. Eleverne er kommet - og vi møder et mylder af glade børn på vores vej gennem skolen. Rundt omkring står terrarier, akvarier og udstillinger, som vidner om børnenes arbejde med naturen udenfor. I gymnastiksalen byder Fritz, Charlotte og Elsemarie velkommen med et flot morgenbord til alle os cirka 35 deltagere Se deltagerliste (Word-fil).
 

9.00: Velkomst

Styregruppen for UdeskoleNet byder velkommen til en dag, hvor vi skal diskutere ”Hvad er udeskole i udskolingen” – og samtidig være på og lære om udeskole på Røsnæs skole.
 

9.15: Udeskole på Røsnæs skole

v. Fritz Raae, lærer på Røsnæs skole
 
I 2007 deltog lærerne Charlotte Haage og Fritz Raae i udeskolekonferencen ”Sundere, klogere og gladere børn – Udeskole i teori og praksis” på Brandbjerg Højskole, som VIA og Skoven i Skolen stod for. De kom glade og inspirerede hjem og gik straks i gang med et 3 måneder langt forsøg i områderne omkring skolen. De gik bare ud og lærte i den lokale natur og kultur én dag om ugen, 5 timer.
 
 
Fritz Raae, Røsnæs skole
Fritz Raae fortalte om udeskole på Røsnæs skole
Foto: Malene Bendix
 
Ved skoleårets slutning evaluerede de undervisningen skriftligt og mundtligt overfor fællesbestyrelsen, som sammen med skoleleder Else Marie Jespersen besluttede, at Røsnæs skole skulle arbejde frem mod at få udeskole på alle klassetrin i 2012. Skolen havde i forvejen en grøn profil – og har i år haft Grønt flag i 8 år.
 
Mål
På Røsnæs skole satte man sig tre mål:
 
Mål 1: Frem mod 2012 skal alle skolens klasser (0. – 6.) arbejde med udeskole. Her i 2010 har alle elever fra 0. – 4. klasse udeskole.
 
Mål 2: Der skal etableres udebaser. Skolens forældre og bestyrelse etablerede på forældrelørdage 5 udebaser - hvoraf to har shelters - i forskellige afstande fra skolen. Udebaserne blev etableret på privat og kommunal grund i skov, krat, stenstrand, sandstrand. Friluftsrådet støttede shelterbyggeri. Den første base ligger 2 minutters gang fra skolen. Den anden ligger på sportspladsen. Den tredje er en skovbase. Den fjerde ligger 7 minutters gang væk. Den femte ligger 20 minutters gang fra skolen. Det betyder at klasserne ikke behøver at bruge lang tid på transport.
 
Mål 3: Lærerne skal kvalificeres til at arbejde ude med eleverne. Dette er foregået ved vidensdeling + ved at Charlotte og Fritz har lavet kurser + ved selvstudium. Det var godt at det fik lov at vokse nedefra. Nu kører det.
 
Udbredelse til udeskole i Kalundborg Kommune
Udeskolen på Røsnæs skole har virket inspirerende på andre i området. I Kalundborg Kommune har man besluttet at alle skoler skal lave mål for udeskole på et eller flere klassetrin i perioden 2009 – 2013.
 
Else Marie Jespersen
Skoleleder Else Marie Jespersen støtter aktivt udviklingen af udeskole på Røsnæs skole. Foto: Malene Bendix
 
Materialer
Mht. ude-undervisningsmaterialer, så har lærerne fundet meget godt på nettet og også udviklet meget selv. Mapperne med ideer vokser – og de har planer om at lave nogle laminerede materialer i kasser. Det er dog svært at bruge andres materialer, da klasse, årstid osv. veksler. Det er en af de ting som er omkostningstungt ved at lave udeskole her i starten. Også at evaluere undervisningen. Men der er meget snak på et lille lærerværelse – og dermed vidensdeling. Dog et udviklingsområde.
 
Skoleleder Else Marie indskyder, at lærerne som arbejder med udeskole får ekstra forberedelsestid. Der er sat 60 klokketimer af.
 
Karen Barfod fortæller kort om Skive Kommune, hvor man har gennemført en kursusform med formaliseret sparring, hvor udeskolelærere, som en del af kurset, besøger hinanden på udeskoledag og følger og diskuterer og evaluerer hinandens praksis i spil med børnene ude.
 
Udedagen
På Røsnæs skole har man nu følgende praksis mht. udeskoledage:
 
Morgen: De første 2 timer foregår inde med almindelig undervisning.
Klokken 10 går de ud.
Klokken 14 er dagen færdig – det gælder alle klasser også de små. Det er vigtigt at udedagen slutter ude.
 
Praktisk går 2 lærere ud med 2 klasser. Det kan lade sig gøre, fordi klasserne er relativt små (ca 15 elever). Fritz vil gerne dele dele de to klasser helt op, da det er besværligt at koble inde-ude-inde på to forskellige klassetrin. Det vil han forsøge næste år.
 
Indtil videre arbejder de ikke ud fra en årsplan, da alting altid skrider alligevel.
 
Charlotte Hooge Børup
Charlotte Hooge Børup var med til at starte udeskole på Røsnæs skole.
Foto fra udebase: Malene Bendix
 

10.00: Utepedagogik i högra åren

v. Jon Vendelbo, Killebäckskolen i Lund
 
Jon Vendelbo er sløjdlærer. Han har arbejdet med utepædagogik sammen med en kollega som er matematik, fysik, kemi og biologilærer siden skoleåret 2004 – 2005. Eleverne er 6. – 9. klasse og de er ude én gang om ugen 80 minutter pr. gang.
 
 
Jon Vendelbo
Jon Vendelbo fortalte om udeskole for de ældste elever - i Sverige
Foto: Malene Bendix
 
Skolen er Killebäkskolen ved Lund – en helt almindelig kommuneskole. Der er 400 elever på 12 – 16 år.
 
I sløjd arbejder man med skabende arbejde, hvor eleverne arbejder fra ide => planlægning => udførelse => vurdering. Eleverne har store muligheder for at påvirke deres eget arbejde. Det bruges fint i utepædagogik.
 
På Killebäkskolen har de en normal udeskoledag med de store elever:
  • Eleverne cykler 4 km ud til lejrplads. De har fika (en mellemmad) med – og spiser derude.
  • Taler om hvad de skal – og ofte også hvordan det går.
  • Sløjdarbejde (ex snitte knager), biologi (fuglestemmer), matematik
  • Frokost – ofte bålmad.
  • Eftersamling, hvor man viser hvad man har lavet.
Planteskolen
Børn er som planter der vokser. De skal have lys og vand og næring. Udeskole er den næring som giver børn og unge mulighed for at folde sig ud som hele mennesker.
 
Walk & talk
Walk & talk på vej til udebasen.
Foto: Dorte Vind
 

11.00: Walk & Talk - refleksionsrum om udeskole i udskolingen

v. Dorte Vind, Esbjerg Kommunes skoleforvaltning
Dorte introducerer walk and talk om udeskole i udskolingen. Den i midten siger sin mening. Den til højre stiller spørgsmål og nikker anerkendende. Den til venstre tager tid.
 
Walk& Talk
Walk & talk på vej til skovbasen.
Foto: Malene Bendix
 

11.30: workshop: dansk ude med udeskolingen

v. Nicolas Thimgaard Hentzel, Isterød Efterskole
 
Isterød Efterskole er en normal efterskole. Nicolas er den eneste som arbejder med udeskole. Han har været der 2 ½ år. Skolen ligger naturskønt – og der er et kæmpestort uudnyttet potentiale for at få naturen og omgivelserne i spil i undervisningen.
 
Udeskole for udskolingen
Dansk i udskolingen. Her er vi på skovbasen.
Foto: Dorte Vind
 
Nicolas har i sit forløb arbejdet med faglige begreber, som eleverne skal bruge til eksamen – koblet med aktiviteter i naturen. Se forløbet.
 
Vi arbejder lidt med Coorporate learning og finder først en teamerklæring til spørgsmålet ”Hvad kendetegner foråret for jer” og derefter en teamerklæring til spørgsmålet ”Opbygning af en berettermodel”.
 
Strand og Karen B
Sikke et klasseværelse - og sikken en dame :)
Foto: Malene Bendix
 

Vandring

Vi vandrer langs stenstrand til Røsnæs skoles yderste – og Danmarks smukkeste – naturbase, som ligger på et overdrev med udsigt ud over storebælt.
 
Udebase
Danmarks smukkeste klasseværelse
Foto: Malene Bendix
 

12.30: Frokost

Sandwich med udsigt og snak i sol.
 
Charlotte fortæller at udebasen er lavet af en lokal landmand, som også er far til børn på skolen. Han har selv stået for udgifter til shelters - og for at opføre dem.
 
Udebase
2 shelters, en bålplads og kæmpe triller at sidde på
Foto: Malene Bendix
 

13.30: Fælles workshop: rollespil og faglig undervisning

v. Merete Bach fra Ragnarok, medforfatter til undervisningsmaterialet ”Dunkelskovens hemmeligheder”
 
100.000 børn spiller rollespil i deres fritid i Danmark. Men rollespil er også godt i undervisningssammenhæng. Det må gerne være sjovt at lære. De har mest erfaring med mellemtrinnet – de er lette, de leger stadig, har masser af fantasi og bekymrer sig ikke om hvordan de tager sig ud.
 
Merete Bach
Merete Bach introducerede rollespil i undervisningen
Foto: Malene Bendix
 
Rollespil
En spilmester sætter en ramme op: Hvad er historien? Hvem er vi? De skaber et plot. Deltagerne får roller med intentioner og hemmeligheder – og spiller. Universerne er ofte historiske, fantasy, 2. Verdenskrig, Science Fiction.
 
Rollespil til elever i overbygningen skal være meget grundigt planlagt. Det må ikke være for nemt. Gerne komplicerede psykologiske spil. Vampyrspil appelerer til målgruppen.
 
Rollespil udvikler handlingskompetencer. Gør man noget, så sker der noget.
 
Naturen er en vigtig medspiller. Den inviterer til handling. Baghold i slugt. Elverbryllup i  lysning.
 
 
Rollespil: Dunkelskovens hemmelighed
Vi bliver delt op i flere grupper:

Kongen skal bruge flere penge og sender sin skatteopkræver + 5 riddere ud for at skrabe dem ind.
 
Skatteopkræver og riddere
Skatteopkræveren og hendes riddere blev senere forvandlet til høns.
Foto: Malene Bendix
 
10 elvere. Elverne har plantet skoven. De er 300 år gamle, smukke og føler dyb samhørighed med naturen. De vil fred og dialog, men hader orker. Alt foregår kollektivt. Alle er ens udsmykket og lige.
 
Elverne
De smukke elvere - i endnu en palaver.
Foto: Malene Bendix
 
5 sortelvere, elegante, men strategiske, beregnende. De lever i et matriakat, som er hierarkisk bygget op, med en fyrstinde i spidsen. Man taler kun hvis man får tilladelse. Kvinder er over mænd.
 
Evige forhandlinger
Foto: Malene Bendix
 
3 barbarer trækker ned fra nord. De tænker kun på at slås og spise. De er ikke for kloge. Kan kun gå – ikke løbe.
 
Barbarerne
Barbarer lurer i Dunkelskoven
Foto: Malene Bendix
 
5 troldmænd. De lever hver for sig i deres laboratorier i skoven, hvor de studerer natur og magi. Men de må mødes for at gennemføre et ritual for at få den magiske sten Magrit til at lyse igen. Når dens lys er svagt er troldmændenes kraft nemlig svag.
 
Fritz som troldmand
Den onde troldmand
Foto: Malene Bendix
 
1 Dødsvogter. Her går alle døde hen.
 
Fantastisk sjovt spil med intriger og sværdslag.
 
Det store slag i Dunkelskoven
Sværdslag i Dunkelskoven.
Foto: Dorte Vind
 
 
Reflektioner efter spillet:
Hvor rammer rollespillet fagene? Her er eksempler:
 
Dansk: Eleverne kan lave rammefortællingen. Lars Hansen har haft 9.-klasses elever som skabte rammefortælling for hele skolen og var spilledere.
 
Håndværk: Alle kostymer + våben mm laver eleverne selv.
 
Kristendom: Eksistens. Identitet. Hvem er jeg. Hvem er rollen.
 

15.30: Styregruppens halve time

 
Årets Udeskolepris
Udeskoleprisen 2009 går til naturvejleder Marianne Hald. Hun fik et fint diplom og et æbletræ. Karen Barfod motiverede prisen sådan:

”Det arbejde vi alle sammen gør med børnene ude er vigtigt. Vi er med til at sikre bedre udviklingsmuligheder for vores egne og andres børn i hele landet. Derfor skal vi huske på, særligt når vi er trætte, at holde fast i, at det er vigtigt og uerstatteligt, det vi gør. Men der er faktisk nogle, der i udeskolesammenhæng har gjort noget ekstra. Og derfor har vi i Styregruppen indstiftet en pris, der hvert år skal gå til en der har gjort noget særligt. Når man får prisen, får man æren, et diplom og et æbletræ, som så kan være et symbol for de frugter som kan høstes. Her første gang har vi ikke været i tvivl om, hvem der skal have prisen – nemlig en person, der uden at gøre stort tjuhej ud af sig selv faktisk i rigtig mange år har arbejdet ihærdigt og grundigt med at forbedre børns læringsmuligheder i udesrummet. Det er os en glæde at give udeskoleprisen år 2009 til dig, Marianne.”

 
Marianne Hald fik udeskoleprisen 2009
Marianne Hald fik årets UdeskolePris 2009.
Foto: Dorte Vind
 
Marianne Hald smilede og sagde tak. ”Jeg har været glad for udeskoletanken lige fra begyndelsen”. Marianne er netop blevet udpeget som kommende regional leder af det nye Center for Natur, Teknik og Sundhed i Nordjylland. Undervisningsministeriet har afsat midler og nedsat bestyrelse for et nyt nationalt center - herunder 4 regionale centre, der har til formål at styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed i det danske uddannelsessystem.
 
Næste møde
Næste møde foregår den 9. november 2010. Stedet er der lidt usikkerhed om - enten bliver det i Vejle eller på Mariager Naturskole. Temaet bliver ”Faglig læsning i udeskole” og vi forsøger at planlægge mødet sammen med læsekonsulenter.
 
Næste møde igen foregår på Sophienborgskolen i Hillerød i foråret 2011.
 
Ulrik og Charlotte fra Sophienborgskolen i Hillerød
Ulrik og Charlotte fra Sophienborgskolen vil gerne være værter til forårsmødet 2011.
Foto: Malene Bendix
 
Forslag til temaer modtages. Her er de allerede foreslåede:
”Mangfoldige udeskole” – altså at præsentere mange forskellige måder at lave udeskole.
”Hvad gør vi for ikke at blive sparet væk?”
 
Lokale netværk
En af de ting Styregruppen diskuterer er hvordan UdeskoleNet støtter oprettelse af lokale/regionale netværk.
Der er allerede opstået flere – f.eks. hos Marianne Hald i NordØstjylland og i Esbjerg Kommune. Kan vi styrke oprettelsen af flere. Tema på kommende møder kunne være ”Hvordan kommer man godt i gang”.
 
UdeskoleNet som forening ?
En anden ting er: Skal UdeskoleNet være en forening? Der er både for og imod. Mulighed for driftstilskud taler for. Problemer med at bruge arbejdstid til møder taler imod. Vi spørger netværket her – og folk synes generelt at det er lige meget.
 
Ny i styregruppen
Rasmus Østerbye vil gerne være med i styregruppen for UdeskoleNet. Velkommen til Rasmus.
 
Rasmus Østerbye
Rasmus Østerby - ny mand i Styregruppen for UdeskoleNet
Foto: Malene Bendix
 
 
Friluftsrådet
Friluftsrådet har spurgt Styregruppen for UdeskoleNet – ”Hvad skal der til for at udeskole virkelig rykker i Danmark”. Vi har holdt 2 møder og er i gang med at udvikle paraplyprojektet ”Udeskole for Alle” som består af en række delprojekter, som kan køres af forskellige institutioner i samarbejde med Styregruppen. Vi regner med at have et oplæg udviklet før sommer.
 
½ årligt møde - gerne med overnatning
Der udtrykkes ønske om mulighed for en netværksskabende aften + overnatning før møderne, for de som vil – på sammen måde som vi gjorde det i Kompedal. Alle er enige om, at hvis det er muligt i forhold til værtsstedets rum og energi, så er det fint.
 
Konference: ”Udeskole, faglighed og læring – i praksis"
VIA University College og Skoven i Skolen afholder 30. August – 1. September en ny udeskolekonference på Vingstedcentret og Vingsted Historiske Værksted i Vejle. Konferencen præsenterer et hav af workshops + gode foredrag. Se program.
 
Forum for Miljøundervisning
Rene: Forum for Miljøundervisning nedlægger sig selv – og de har en masse gode materialer, som de gerne vil dele ud. Blå å. Humlebien Ib. Levende skov. Mijømusen. Skriv til rene.k.rasmussen@skolekom.dk, hvis du vil have nogle af dem gratis.
 

16.00: Tak for en dejlig dag på Røsnæs Skole

Kolofon

Referat og foto: Malene Bendix.