Adgang.html

Tilladelse til at gå udenfor vej og sti

Når der undervises i skoven, er det en stor fordel at kunne gå udenfor vej og sti. Det må man gerne i offentlige skove - men i private skove skal man først have skovejerens tilladelse. Med skovejerens tilladelse undgår du at komme i konflikt med andre brugere, særlige naturhensyn eller skovejerens andre interesser.

Tilladelse til at gå udenfor vej og sti

Når der undervises i skoven, er det en stor fordel at kunne gå udenfor vej og sti. Det må man gerne i offentlige skove - men i private skove skal man først have skovejerens tilladelse. Med skovejerens tilladelse undgår du at komme i konflikt med andre brugere, særlige naturhensyn eller skovejerens andre interesser.

Hvis du vil undervise i en privat skov, så ring til skovejeren og spørg om lov til at gå udenfor vej og sti - og til eventuelle andre aktiviteter der ikke umiddelbart er tilladte. Skovejeren er den der kender skoven bedst og kan derfor også hjælpe med at finde egnede tidspunkter og steder i skoven til undervisningen.

Hvis du er i tvivl om hvem der ejer en bestemt skov, så ring til Dansk Skovforening på telefon 3324 4266. Du kan også kontakte Skoven i Skolens sekretariat på samme nummer. Så prøver vi at hjælpe dig med at finde ejeren.

Du kan læse mere om adgangsregler i SkovBiblioteket her på hjemmesiden – kig under Regler.