Allemandsretten i Sverige

I Sverige har de en lov der giver enhver ret til at være over alt i naturen, overnatte og samle bær.

Piger spiser bålmad.

Ret til at færdes overalt

I Sverige har alle mennesker ret til at færdes frit i naturen. Man må færdes i skov og på mark, plukke vilde bær og svampe, bade, sejle på søer og elve, slå telt op, tænde bål og passere ind over indhegnede områder.

Denne ret findes ikke lignende særlig mange andre steder i verden. Den indebærer, at man har ret til (også som udlænding) at færdes overalt, men den siger samtidig at man skal tage vare på naturen, og undlade at ødelægge eller svine den til.

Allemandsretten er udfærdiget som en lov, der giver mulighed for straffeforfølgelse, hvis den bliver overtrådt - helt op til 6 måneders fængsel.

Naturen er sårbar overfor den måde vi behandler den på. Sørg derfor for at overholde de regler du ser nedenfor. Din måde at forholde dig til naturen på, er med til at afgøre om der stadig skal være en allemandsret.

Bjedstrup-039_0_0.jpg
Udeskolebørn laver ler i skoven.
Foto: Henrik Bjerg.

Færdselsregler i Sverige

 1. Du må ikke slå telt op mere end en nat i nærheden af privat beboelse, uden at spørge ejeren om lov. Tæt på beboelse, i den såkaldte 'hemfridszone', må man ikke slå lejr. Hvis I er en gruppe, skal I altid indhente ejerens tilladelse.
   
 2. Du må ikke kaste affald i naturen. Glas, pap, kapsler o.lign. kan skade både mennesker og dyr. Plastikposer er især farlige for dyrene, da de kan blive kvalt ved at spise dem.
   
 3. Du må ikke tænde bål, hvor der er fare for skovbrand o.lign. Tænd aldrig bål på den bare klippe - den kan sprænges af varmen. Tænd aldrig bål i tørt og blæsende vejr, eller når der ildforbud (undersøges lokalt).
   
 4. Bræk aldrig grene af levende træer og buske, og pluk ikke af dyrkede frugter. Du må kun tage nedfaldne tørre grene og vilde bær.
   
 5. Du må ikke færdes på dyrkede marker
   
 6. Du må ikke ødelægge hegn, og lade låger i hegn stå åbne.
   
 7. Du må ikke fiske uden tilladelse. Inden du begynder at fiske, skal du undersøge hvilke bestemmelser der gælder for pågældende fiskevand.
   
 8. Du må ikke forstyrre fugle der ruger, eller ødelægge endsige fjerne æg fra reder.
   
 9. Du må ikke færdes i områder med adgangsforbud. Dette kan gælde militært område, eller fredede områder. Sådanne områder vil være mærket med skilte.
   
 10. Du skal passe på ikke at ødelægge søernes og elvenes bredder, når du sætter en kano i vandet eller tager den op af vandet.
   
 11. Pluk aldrig fredede blomster. Undlad at plukke blomster hvor der kun er få af dem, eller hvor de står alene.

Hvem, hvad, hvor

Sted:Skov

Kolofon

Forfatter: Malene Bendix.
Foto: Henrik Bjerg.