Arne nikolajsen jordet kommer til danmark

En af udeskolens fædre holder forelæsning om udeskolens didaktik i Skive.


En af de førende norske forskere i udeskole, Arne Nikolajsen Jordet, lægger for øjeblikket sidste hånd på en doktorafhandling om udeskole. Afhandlingen samler resultaterne af Lutvann-undersøgelsen, der er en stor og vægtig undersøgelse af udeskolens didaktik på Lutvannskolen i Oslo.
 
Arne Nikolajsen Jordet holder forelæsning om sin doktorafhandling i forbindelse med det stiftende møde i netværket UdeskoleNet DK på Skive Seminarium den 23. november 2006. Læs mere om møde og tilmelding.

Kolofon

Malene Bendix