Børn med god motorik lærer lettere

Ingegerd Ericsson samler op på Bunkefloo-projektet som undersøger motorisk trænings indflydelse på læring.


Hvis et barn har problemer med motorikken - f.eks. balance- eller koordinationsbesvær - vil det ofte også få problemer med at lære at læse og skrive.
 
Hvis et barn med motoriske problemer træner målrettet og hver dag igennem de første skoleår, vil det få signifikant lettere ved at lære at læse, skrive og lære matematik end hvis det ikke gør det.
 
Disse og en række andre interessante resultater af det svenske forskningsprojekt "Bunkefloprojektet" og lignende internationale projekter har Ingegerd Ericsson netop samlet i denne artikel fra idrotsforum.org. Det er spændende læsning.
 
 
Læs mere om Bunkefloprojektet.

Kolofon

Malene Bendix