Børn og natur - hvorfor og hvordan

- om naturfaglig dannelse for børn og unge

Udeskolebørn fra Bavneskolen. Foto: Henning Bagger.

Anmeldelse

Et meget læseværdigt udviklingsarbejde om børns og unges naturfaglige dannelse - og den centrale rolle lærere og pædagoger spiller for udvikling af denne. En række fagfolk med vidt forskellig baggrund søger at besvare spørgsmål som:
  • Hvad er det for en naturfaglig dannelse børn og unge skal have gennemgået når deres lærere og pædagoger tager afsked med dem?
  • Hvordan forbereder vi de unge til demokratiske borgere i samfundet og til måske at tage en naturfaglig uddannelsen?
Bogen bygger på en række foredrag og workshops der blev præsenteret på en konference afholdt af CVU-Sjælland i Holbæk i april 2003 og kan varmt anbefales.
 
Læs kapitlet: "Naturfaglig dannelse for børn og unge", af Trine Hyllested.

Hvem, hvad, hvor

Fag:Natur/Teknik, Fysik/Kemi, Biologi, Geografi
Klasse:Lærere

Kolofon

Titel: 
Børn og Natur - hvorfor og hvordan? Om naturfaglig dannelse for børn og unge.
 
Redaktion: 
Jørgen Løye Christiansen, Trine Hyllested, Søren Nielsen
Albert Chr. Paulsen og Birthe Petersen.
 
Bidrag 
af bla. Jørgen Løye Christiansen og Albert Chr. Paulsen, Mogens Hansen, Peter Norrild, Thomas Ginner, Eric Vincent Poezevare, Helene Sørensen, Søren Wilhelmsen, Nete Brændholt Marker og Kirsten Rosengaard Holmenlund, Ulla Didriksen, Søren Larsen og Allan Winther, Søren Breiting og Trine Hyllested.
 
Udgivelse:
Videnscenter for Naturfaglig Dannelse i 2003 
 
Bestilling
Bogen kan bestilles hos Birgit Udby, bun@holsem.dk
Videnscenter for Naturfaglig Dannelse
CVU-Sjælland
Seminarieparken 5
4300 Holbæk
 
ISBN: 
87-989799-0-6
 
Anmeldelse
Malene Bendix