Bestyrelse i UdeskoleNet

Find bestyrelsen for UdeskoleNet.

Bøgeblade.

Bestyrelse

Foreningen UdeskoleNet har en bestyrelse og et sæt vedtægter (Word-fil). Bestyrelsen organiserer arbejdet i UdeskoleNet og arrangerer møderne sammen med det sted der lægger hus til. Samtidig skal bestyrelsen fastholde kursen i UdeskoleNets arbejde og samle og koordinere netværkets aktiviteter. Bestyrelsen kan udtale sig på netværkets vegne.
 
Bestyrelsens møder er åbne – og de som har lyst kan lægge et stykke arbejde i foreningen. Halvdelen af bestyrelsen går på valg hvert år, så kontinuiteten i arbejdet sikres.
Denne bestyrelse blev valgt i foråret 2019 og består for øjeblikket af:
  • Formand: Karen Barfod, Forskningsleder PhD ved VIA University College, ksba@via.dk
  • Næstformand: Mette Borremose, lærer på Skovshoved Skole, mette@borremose.com 
  • Sekretær: Malene Bendix, Nationalpark Skjoldungernes Land, maben@nst.dk og Birthe Bitsch Mogensen, konsulent med fokus på åben skole i .
  • Kasserer: Jan Wilkens Schmidt, udeskolelærer, Skolen i Virkeligheden, jaws@fredensborg.dk
  • Franz Holmberg, naturvejleder i Danmarks Jægerforbund, fho@jaegerne.dk.
  • Birthe Bitsch Mogensen, konsulent Børn og Skole, Favrskov Kommune, bbmo@favrskov.dk.
Suppleant 

Revisorer

Sekretariat

UdeskoleNet drives af bestyrelsen. Du kan kontakte os på e-mail: udeskolenet@udeskole.dk. Den går til Karen Barfod.
 

Bestyrelsesmøder

UdeskoleNets bestyrelse holder møder et par gange årligt. Du kan finde enkelte referater fra bestyrelsesmøder, vigtige breve mm. her som wordfiler frem til 2015. Se derefter på UdeskoleNets Facebookgruppe.  

 

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Tekst og foto: Malene Bendix.