Bestyrelse i UdeskoleNet

Find bestyrelsen for UdeskoleNet.

Bøgeblade.

Bestyrelse

Foreningen UdeskoleNet har en bestyrelse og et sæt vedtægter (Word-fil). Bestyrelsen organiserer arbejdet i UdeskoleNet og arrangerer møderne sammen med det sted der lægger hus til. Samtidig skal bestyrelsen fastholde kursen i UdeskoleNets arbejde og samle og koordinere netværkets aktiviteter. Bestyrelsen kan udtale sig på netværkets vegne.
 
Bestyrelsens møder er åbne – og de som har lyst kan lægge et stykke arbejde i foreningen. Halvdelen af bestyrelsen går på valg hvert år, så kontinuiteten i arbejdet sikres.
 
Denne bestyrelse blev valgt i foråret 2017 og består for øjeblikket af:
 
  • Formand: Karen Barfod, lektor ved VIA University College - Læreruddannelsen i Nr. Nissum, samt phd. studerende ved Københavns Universitet, ksba@via.dk
  • Næstformand: Lars Hansen, underviser, Den Frie Lærerskole, larsdfl@gmail.com
  • Sekretær: Dorte Vind, Udviklingskonsulent i MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring, Esbjerg Kommune og projektkoordinator for Mit Vadehav, dvk@esbjergkommune.dk
  • Kasserer: Jan Wilkens Schmidt, udeskolelærer, Skolen i Virkeligheden, jaws@fredensborg.dk
  • Inge H. Christensen, naturvejleder på Vestskovens Naturskole inge.christensen@albertslund.dk
  • Franz Holmberg, naturvejleder i Danmarks Jægerforbund, fho@jaegerne.dk.
  • Laura Lundager Jensen, lektor ved Læreruddannelsen Metropol og præst, luje@phmetropol.dk
  • Birthe Bitsch Mogensen, konsulent med fokus på åben skole i Randers Kommune, Birthe.Bitsch.Mogensen@randers.dk
Suppleant 

Revisorer

Sekretariat

UdeskoleNet drives af bestyrelsen. Du kan kontakte os på e-mail: udeskolenet@udeskole.dk. Den går til Karen Barfod.
 

Bestyrelsesmøder

UdeskoleNets bestyrelse holder møder et par gange årligt. Du kan finde enkelte referater fra bestyrelsesmøder, vigtige breve mm. her som wordfiler. 

 

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Tekst og foto: Malene Bendix.