Billedreferat fra vellykket udeskolekonference

Konferencen "Udeskole, faglighed og læring - i praksis" blev afholdt på Vingsted Historiske Værksted af VIA og Skoven i Skolen.

Politisk og forskningsmæssig opbakning til udeskole

 
”Målet er, at få børnene tilbage til naturen,” Miljøminister Karen Ellemann.

”Det vil ikke være muligt at realisere skolens dannelsesambition, uden at tage skolens omgivelser i brug som ressource i oplæringen,” Dr. Arne Nikolaisen Jordet fra Høgskolen i Hamar i Norge.

”In Denmark you have something special - your udeskole concept. You have something to offer rest of Europe,” Dr. Robbie Nicol, School of Education, University of Edinburgh, Skotland.

”En udendørs revolution i skolerne”. Det var ordene Miljøminister Karen Ellemann hæftede på udeskole, da hun åbnede konferencen ”Udeskole, faglighed og læring” på Vingsted Historiske Værksted.
 
Miljøminister Karen Ellemann
 
Miljøminister Karen Ellemann åbnede udeskolekonferencen.
Foto: Malene Bendix.
 
”Udeskole breder sig nedefra over hele Danmark. Miljøministeriet har fra starten bakket op om denne udvikling via Skoven i Skolen, skoleskove og vores naturvejledere – og det bliver vi ved med,” lovede Miljøministeren, som glædede sig over, at et stigende antal børn får lov at supplere undervisningen inde i klassen med undervisning ude i naturen. ”Målet er at få børnene tilbage til naturen.”
 
Se referat af Miljøministerens tale (kommer).

Nødvendig udeskole

Og udeskole er en nødvendig udvikling. ”Det vil ikke være muligt at realisere skolens dannelsesambition, uden at tage skolens omgivelser i brug som ressource i oplæringen.” Det var hovedbudskabet fra en af de fremmeste forskere indenfor udeskolefeltet, Dr. Arne Nikolaisen Jordet fra Høgskolen i Hamar i Norge.
 
Dr. Arne Jordet, Høgskolen i Harmar, Norge
 
Arne Jordet. Foto: Malene Bendix.
 
Arne Jordet præsenterede otte kendetegn ved den gode udeskole, som han har identificeret i sin nye bog ”Klasserommet udenfor”. Den teoretiske undervisning indendørs skal suppleres af praktiske aktiviteter ude, hvor eleverne selv udforsker verden, arbejder praktisk, kreativt og problemløsende. Eleverne skal bruge deres krop og sanser når de lærer – og så skal de bruge hinanden sprogligt og socialt. Målet er, at børn ved at lære med både hoved, hjerte og hånd får lov at udvikle sig som hele mennesker, der lærer for livet.
 
Arne Jordets powerpoint er der link til her.
Find beskrivelse af Arne Jordets nye bog "Klasserommet utenfor - Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom
 
Workshop engelsk - Quiddich for mugglere
 
Engelsk i højt tempo med quidditch for mugglere. Se flere billeder fra workshops nederst. Foto: Malene Bendix.

Udeskolemedicin

Konferencens 90 deltagere fik lov at tage deres egen medicin. De teoretiske oplæg blev suppleret af 12 praktiske workshops ude i landskabet. Der blevet lavet sæbe og vandhjul i fysik/kemi nede ved åen, spillet Quidditch for mugglere på en mark i engelsk, Vingsted sø blev målt op i matematik, i kristendom fik man placeret sin næste i en cirkel, og i historie/sløjd var opgaven: snit et vinget væsen som kan stå. Konferencen var planlagt som et lærende møde, så deltagerne imellem oplæg og workshops fik mulighed for at få deres egen viden i spil i diskussioner med hinanden. Vingstedgymnastik, jernalderfrokost, festmiddag, folkedans i Møllen, nattur i de vingstedske bakker og midnatsfortælling i jernalderhus var også ingredienser i konferencens udeskolemedicin.
 

En verdensomspændende revolution

”Around the world is a revolution going on in teaching. How can education respond to sustainability or citizenship?” sagde konferencens anden oplægsholder Dr. Robbie Nicol fra School of Education, University of Edinburgh i Skotland. Revolutionen tager udgangspunkt i et behov for at reagere på elevernes mere stillesiddende livsstil – og behovet for udvikling af en mere bæredygtig livsstil og for dannelse af ansvarlige og aktive medborgere.
 
Robbie Nicol mener, at vi i Danmark har noget særligt at tilbyde det internationale begreb outdoor education med vores udeskole. I England og den engelsksprogede verden er outdoor education tit forbundet med vildmarksekspeditioner, som kun er mulige at realisere få gange i løbet af elevernes skoletid. Det nordiske udeskolekoncept tager udgangspunkt i regelmæssig, faglig undervisning i natur og kultur i skolens nære omgivelser lige omkring skolen. Det er meget lettere at realisere.
 
Se link til Robbie Nicols powerpoint her.
 
Jernalderfrokost
 
Vingsted Historiske Værksted serverede jernalderfrokost med ged, får, hytteost, brød, fisk oma. Foto: Malene Bendix.

Resolution

Deltagerne på  konferencen diskuterede kort og vedtog derpå følgende resolution:
 
Resolution fra udeskolekonference 2
”Udeskole, faglighed og læring – i praksis”
 
Den 31. august og 1. september 2010 mødtes 90 lærere, læreruddannelsesfolk, studerende, pædagoger, forskere, formidlere mfl. til konferencen ”Udeskole, faglighed og læring – i praksis” på Vingsted Historiske Værksted ved Vejle.
 
På konferencen blev vi enige om følgende resolution:
 
National og international forskning viser, at udeskole kan have en positiv effekt på elevernes læring, deres motivation for læring, fysiske aktivitetsniveau, sundhed og på det sociale miljø i klassen. Ud fra denne viden opfordrer vi alle skolens  interessenter til at arbejde for, at udeskole bliver almindelig udbredt i Danmark, så:
 
• alle børn får mulighed for at lære i udeskole ét eller flere år af deres skoletid.
• alle lærer- og pædagogstuderende får erfaringer med udeskole i løbet af deres studietid
• alle lærere  og pædagoger får mulighed for at efteruddanne sig indenfor udeskolefeltet
 
Konferencens resolution bygger på resolution fra Udeskolekonference 1 ”Sundere, klogere og gladere børn. Udeskole – læring med hjerne, hjerte og krop” af 25. januar 2008.
 
Resolutionen er vedtaget på Vingsted Historiske Værksted den 1. september 2010 og underskrevet af deltagerne.
 
Se Resolution fra den tidligere Udeskolekonference 1: ”Sundere, klogere og gladere børn – udeskole i teori og praksis”, som VIA og Skoven i Skolen afholdt på Brandbjerg Højskole i januar 2008.
 
Fysik-kemi i udeskole
 
Fysik-kemi - Lav jeres egen sæbe + et vandhjul som kan pumpe vand op ad åen. Foto: Malene Bendix.

Mere info om konference eller udeskole

Konferencen ”Udeskole, faglighed og læring” blev arrangeret af VIA University College og Skoven i Skolen, www.skoven-i-skolen.dk. For mere info kontakt hos Karen Barfod, VIA University College, ksba@viauc.dk eller Malene Bendix, Skoven i Skolen, malene@skoven-i-skolen.dk. Konferencesekretær Susanne Kaae, ska@viauc.dk ved også en masse. 
 
Se referat og pressemeddelelser fra konferencen + materialer og artikler om udeskole på www.udeskole.dk og find materialer til udeskole på www.skoven-i-skolen.dk.
Se link til mere udematematik: www.dkmat.dk/ (Klik på aktuel, dernæst klik matematikkens dag) eller www.haslebakker.dk (Der er materiale, opgaver og lærervejledning).
 

Fotografier

Her følger flere billeder fra konferencen.
 
 
Geografi i uderummet
 
Geomapping og korttegning i geografiworkshop. Foto: Malene Bendix.
 
 
Matematik - opmåling af søbredde og træhøjder ved brug af de trigonometriske funktioner. Foto: Malene Bendix.
 
 
Dansk udenfor
 
Dansk: Arbejde med ordklasser. Foto: Malene Bendix.
 
 
Natur-teknik workshop
 
Natur-teknik: Det lykkedes! Sodavandsflaskeraket skudt 20 meter ind i krat vha eddike, bagepulver og CO2 udvikling. Foto: Malene Bendix.
 
Natur-teknik - red et æg
 
Natur-teknik: Red et æg. Byg en anordning, så et æg kan tåle at falde ned fra et tag. Foto: Malene b.
 
Historie og sløjd
 
Historie og sløjd. Byg et væsen med vinger, som kan stå. Foto: Malene Bendix.
 
Kristendom
 
Kristendom: Hvor vil du placere din næste i en cirkel. Foto: Malene B.
 
 
Billedkunst
 
Billedkunst: Lav ammuletter af naturting. Foto: Malene B.
 
70ér gymnastik
 
70ér gymnastiske lege. Fang Janis Joplin. Foto: Malene B.
 
 
 
Airobic
 
Mere gymnastik: 80ér aerobics med Karen Barfod. Foto: Malene B.
 
 

Kolofon

Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og udeskole.dk

Malene Bendix er cand.scient i biologi, journalist og lærebogsforfatter. Hun har siden 1999 arbejdet med udeundervisning og udeskole som koordinator for projektet Skoven i Skolen og subprojektet Udeskole.dk.