Bonitet.html

Kopiark der viser jordens bonitet - eller frodighed - og hvor høje bøgetræer bliver på forskellige boniteter.

Her ser du to kurver over bonitet - altså jordens frodighed. x-aksen viser træernes alder. y-aksen viser træernes højde. Hver lille kurve afspejler en bonitet (frodighed) fra I til V (for f.eks. bøg), hvor I er den bedste. På en jord med bonitet I kan en 100 år gammel bøg blive 30 meter høj. På en dårlig jord med bonitet V kan en 100 år gammel bøg kun blive 15 meter. Jordens frodighed har altså en betydning for hvor høje træerne kan blive.
Tegning: Eva Wulff