Brug byens rum!

Kort artikel om forskningsprojektet "Læringsmiljø nærmiljø" og projektets resultater


Undervisere fra Læreruddannelsen Zahle har gennem en årrække arbejdet med udvikling af udeskole og den reelle og formelle betydning heraf for elever i skolen.
 
Et netop afsluttet forsknings- og udviklingsprojekt betragter byens offentlige rum som en ressource med et stort iboende potentiale for undervisning. Spørgsmålet er, hvordan skolers nærmiljø kan anvendes, således at undervisningen kan suppleres og optimeres?
 
Et samarbejde mellem Københavns Universitet og Læreruddannelsen Zahle gav mulighed for at kombinere observationer og analyser af forskellige udeundervisningsforløb. Der blev lagt fokus på pædagogiske aktiviteter og udført landskabs- og oplevelsesanalyse af de forskellige områder, der blev benyttet. Ved at sammenligne resultater fra to parallelt kørende forsøg, har projektet sigtet mod at skabe en helhedsvurdering af emnet og formulere et sæt anbefalinger for læringsmiljø i nærmiljøet.
 
 
Læs pjece og arbejdsrapport om projektet.

Kolofon

Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet