Christine antorini vil arbejde for mere udeskole

Interview med børne- og undervisningsministeren i DN´s blad Natur & Miljø.


"Jeg vil arbejde for mere udeskole", siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini i en artikel i seneste nummer af Natur & Miljø, som sætter fokus på børn i naturen.
 
"Ved besøg på nogle udeskoler er jeg blevet opmærksom på, hvor let det er at tænke naturoplevelser ind i børns hverdag", siger Christine Antorini. Ifølge artiklen vil regeringen snart sætte et reformarbejde i gang med det overordnede mål at få børn til at blive dygtigere på en mere spændende måde - og ministeren bedyrer, at hun vil arbejde for, at udeskole kommer til at spille en større rolle.
 
"Udeskoler kombinerer praktik og teori, og derfor vil vi med forskning og evaluering undersøge, om børn vitterligt også bliver dygtigere af at arbejde med naturen. Vi ønsker at finde ud af, hvad børns naturoplevelser betyder for læringen", siger Christine Antorini til Danmarks Naturfredningsforenings blad Natur & Miljø (december 2011)
 
 Natur & Miljø nummer 6, december 2011
 
Natur & Miljø nr. 6, december 2011. Foto: Dorte Vind.

Kolofon