Danmark Rundt


Danmark Rundt

I kan flytte undervisningen ud i skoven og træet. Via Danmark Rundt kan du få ideer til hvordan I kan gøre det i jeres område.

Danmark Rundt består af 7 kort:


Danmark Rundt

I kan flytte undervisningen ud i skoven og træet. Via Danmark Rundt kan du få ideer til hvordan I kan gøre det i jeres område.

Danmark Rundt består af 7 kort:

  • SkoleSkove: Skove som skoler låner.
  • Besøg Træet: Trævirksomheder der modtager skolebesøg.
  • Kontaktfolk: Folk fra skov og træ der hjælper med at finde kontakter i lokalområderne.
  • Tur i skoven: Folk der tager skoleklasser på skovtur.
  • Udstyr: Oversigt over steder hvor I kan låne og leje udstyr.
  • Kontaktlærere: Skoven i Skolens kontaktlærere.
  • Kurser: Skoven i Skolens kurser.

Klik for at gå til Danmark Rundt