Decembernyt

Nyhedsbrev fra Udeskole.dk 1. december 2008


NYHEDSBREV FRA UDESKOLE.DK 01.01.2008
 
Kære Læser
 
Decembernyt.
  
**KONFERANCERAPPORT**
I oktober måned udkom rapporten fra den
nordisk-baltiske konference om udeskole
"Sundere, klogere og gladere børn. Udeskole
- læring med hjerne, hjerte og hånd", som
Skoven i Skolen og VIA Universty College
arrangerede i januar 2008. Rapporten er
sendt på papir til alle deltagere - og nu kan
du finde den som PDF under menupunktet
FORSKNING>UDESKOLE:
 
**REFERAT FRA 5. MØDE I UDESKOLENET**
Vi havde mægtigt møde i Jelling med mange
spændende diskussioner. 
Læs selv referatet fra mødet i NYHEDER:
 
**VÆRKTØJ TIL PLANLÆGNING AF UDESKOLE**
Dorte Vind har sammen med lærere fra Esbjerg
Kommune udviklet et meget anvendeligt skema
til planlægning af udeskole inde og ude.
Skemaet kan du finde under menupunktet 
PRAKSIS>NATURLÆRER
 
**CALL FOR KOMMUNER**
På Skoven i Skolens hjemmeside har vi et kort
over skoler som arbejder med udeskole. Her vil
vi også gerne samle kommuner som har en
strategi i forhold til udeskole - med prikker i en
anden farve - til inspiration for andre kommuner.
Send os gerne en kort beskrivelse af jeres
kommunes udeskole-arbejde - så lægger vi den
på kortet.
 
**EFTERTANKE**
Og så er der stof til eftertanke, fra en
ukendt forfatter i NYHEDER:
 
**FLITTIGE HÆNDER**
Og lidt til de flittige hænder i denne søde juletid:
 
God tur ud i vintervejret!
 
Med venlig hilsen
UDESKOLE.DK
 
Malene Bendix (koordinator, redaktør og skribent)
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf.: 3324 4266
E-mail: info@udeskole.dk
 
Formålet med nyhedsbrevet er at holde læseren
orienteret om udeskoleaktiviteter rundt om i landet.
Vi modtager med kyshånd indlæg til nyhedsbrevet.
 
Nyhedsbrevet udkommer når der er nyheder.
 
Ønsker du at opfordre andre til at at modtage nyhedsbrevet,
kan du henvise til adressen:
http://www.udeskole.dk/site/nyhedsbrev/
 
Her kan du også afmelde nyhedsbrevet, hvis du ikke
ønsker at modtage det længere.

Kolofon

Malene Bendix