Det grønne klasseværelse

Forskning på Skov & Landskab kobler udeskole og forvaltning af byens grønne områder


Udeskole breder sig nedefra i Danmark. Ph.d. studerende Peter Bentsen viste i 2007 at 290 skoler – eller mindst 14 procent af skolerne arbejder regelmæssigt med undervisning udenfor skolens mure – og at 144 skoler forventer at sætte et udeskolearbejde i gang. Men hvilke rammer er optimale for udeskole? Og kan vi fremme udeskole i storbyerne via parkforvaltningen?
 
Foto: Malene Bendix

udeskole og byens grønne områder

En del af forskningsprojektet skal undersøge brugen af især byens grønne områder i undervisningsmæssig sammenhæng. For skoler på landet er det sjældent et problem at nå ud til et grønt klasseværelse i naturen på gåben, med cykel eller bus – men det kan være afgørende for storbyskolen, at der er mulighed for at anvende byens grønne områder.
 
Projektet skal bl.a. undersøge hvordan kommunernes grønne forvaltninger og grønne områder kan komme til at spille en mere aktiv rolle i forhold til udeundervisning, så pædagogiske principper og rammer for udeundervisning bliver tænkt ind, i den måde man planlægger og vedligeholder grønne områder i byen.

tværfagligt netværk

Projektet har samlet et tværfagligt forsknings- og udviklingsnetværk af lærere, planlæggere, forvaltere og politikere, som skal forbedre og kvalificere undervisning, planlægning og forvaltning i relation til udeskoleaktiviteter.

hvem står bag

Skov & Landskab, Institut for Idræt ved Københavns Universitet, Friluftsrådet og N. Zahles Seminarium har alle aktier i forskningsprojektet.

Læs mere om projektet på Skov & Landskabs hjemmeside.

Kolofon