Det her vil vi have mere af!

Udeskolekonferencen på Avnø Naturcenter blev en stor succes


Udeskolekonferencen på Avnø Naturcenter blev en stor succes. Deltagerne var godt tilfredse og "Avnø Deklarationen" blev underskevet. Så nu er vejen banet for mere udeskoleundervisning i de to kommuner.
 
80 lærere, pædagoger, seminarieelever, politiker, pædagogiske konsulenter, naturformidlere m.m. var samlet på Avnø Naturcenter for at få inspiration til udeskoleundervisning. Borgmestrene Henrik Holmer og Henning Jensen indledte dagen, hvorefter alle lyttede til Gunnar Nordestgaard fra Lemvig kommune der har taget skridtet og nu er i gang med en treårig forsøgsperiode med udeskoleundervisning i kommunens folkeskoler.

græsrødder og ildsjæle

Erik Mygind fortalte om den forskning han selv har gennemført. Den fokusere især på hvor meget eleverne bevæger sig ved udeskoleundervisning sammenlignet med en mere traditionel skoledag. Og der er ikke tvivl om at udeskoleundervisning er godt for elevernes sundhed. Han kan se fordele ved at vi i Danmark - i modsætning til Norge hvor staten har besluttet at der skal undervises ude - på få år har taget et stort skridt mht. hvor mange skoler der tilbyder udeundervisning. Og det kommer fra engagerede dygtigt lærere der kan se fordelene ved denne form for undervisning.

der skal ekstra ressourcer til i starten

Den politiske del af konferencen kom hurtigt til at handle om muligheder og bevillinger. Praktikerne efterspurgte flere penge til at transport, så eleverne kan komme ud i naturen. Men andre påpegede at den "lille" natur lige udenfor skolens dør, den lokale købmanden, rensningsanlægget eller præstegården sagtens kan være fine rum for udeskoleundervisningen. Dog blev det slået fast at der er brug for ekstra ressourcer i opstartsfasen.

"i kan godt selv…

… men derfor laver vi alligevel kurser" fortalte en levende Lektor Karen Barfod. Men der findes ikke noget færdigt skema for sådanne kurser. De skal tilpasses deltagernes erfaring, behov, fag og meget mere. Og på samme vis som eleverne skal lære ved at gøre, så nytter det ikke at gennemføre kurser uden at deltagerne selv kommer ud og afprøver, udvikler og evaluere undervisning udefor i de aktuelle fag.

fra skeptiker til fortaler

Fra Rønnebæk Skole fortalte to lærere om hvordan de for få år tilbage var blevet nysgerrige i at vide mere om det her Udeskole. Og efter inspirationskurser og fælles udvikling gik skolen i gang. Barba Petri fortalte meget ærligt om hvordan hun på ingen måde kunne se sig selv som underviser i uderummet i starten. Men da hun blev smidt ud i det, blev hun overrasket over sine egne evner for ideudvikling og elevernes engagement og ændrede opfattelse.

ideerne blomstrede frem

På eftermiddagens workshops kunne deltagerne tage en 40 minutters lektion i idræt, billedkunst, dansk, matematik, natur & teknik samt biologi. Men det var tydeligvis deltagere der selv brændte for ideen og seancerne blev fyldt med ideudvikling og gode refleksioner om hvordan aktiviteterne kunne tilpasses andre klassetrin og hvordan tværfagligheden kunne understøttes.

et skridt videre

Deltagerne på konferencen gik glade og inspirerede hjem. Og det var et vigtigt mål for dagen. Men derudover ligger der nu en underskrevet "Avnø Deklaration" hvori de to kommuner; Vordingborg og Næstved samt Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm har lovet hinanden at mødes næste forår for at drøfte mere konkret hvordan disse gode intentioner kan føre ud i livet.

Kolofon

Kari Hald, naturvejleder, Avnø Naturcenter