Dewey og erfaringsbaseret læring i udeskolen

Spændende rapport fra 2007


Anne Engh er lektor ved Høgskolen i Vestfold, Afdeling for lærerutdanning. Hun har sendt os rapporten "Belysning av uteskole som tilpasset opplæring i kunnskapsløftet". Det er en meget spændende hovedfagsopgave som hun har skrevet ved Norges idrettshøgskole efter 25 års arbejde med udeskole i Norge. I rapporten undersøger hun erfaringsbaseret læring i udeskole.
 

Kolofon