Finansiering

Her kan du læse, hvordan Skoven i Skolen og Udeskole.dk er finansieret

Birkeblade på jorden.

Fonde og organisationer

Skoven i Skolen og Udeskole.dk er finansieret af en lang række delprojekter, som er støttet af følgende fonde og organisationer:

 


Naturstyrelsen

Naturstyrelsen har støttet Skoven i Skolen med et fast basisbidrag fra 1999 til 2013 og derudover med en lang række samarbejder omkring bl.a. "Børn og Træer", "Genplant Planeten 2009 og 2010", 10 små børnehæfter udgivet i forbindelse med Skovens Dag, Naturstyrelsens naturvejledere m.v.

logo-naturstyrelsen.jpg

 

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet
Friluftsrådet har med Tips- og Lottomidler til Friluftslivet støtte etablering af Skoven i Skolen, samt en række delprojekter - heriblandt Udeskole.dk og projektet "Udvikling og Udbredelse af Udeskole i Danmark". I 2021 har Friluftsrådet støttet revitalisering af Skoven i Skolens hjemmeside, organisation samt de to sub-projekter "Flere naturbørn - Mere natur" og "Natursyn".

logo-friluftsraadet.jpg

 

 

Aage V. Jensens Fonde
Aage V. Jensens Fonde har bidraget til etablering af Skoven i Skolen - og har støttet delprojekterne "Udvikling og udbredelse af Udeskole i Danmark" og "Naturfag i Naturen".

logo-aage-v-jensens-fonde.jpg

 

Nordea-fonden
Nordea-fonden har støttet udviklingen af den nye hjemmeside www.skoven-i-skolen.dk, som samler Skoven i Skolen og Udeskole.dk - og støtter Genplant Planeten 2015 - 2017. I 2021 har Friluftsrådet støttet revitalisering af Skoven i Skolens hjemmeside, organisation samt de to sub-projekter "Flere naturbørn - Mere natur" og "Natursyn".

logo-nordeafonden.png

 

Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriets tips- og lottomidler (udlodningsmidler), har støttet etableringen af den nye hjemmeside www.skoven-i-skolen.dk, som samler Skoven i Skolen og Udeskole.dk, samt en række delprojekter: Udeskole.dk, "Udvikling og Udbredelse af Udeskole i Danmark" m.fl. 

logo-undervisningsministeriet.jpg


G. B. Hartmanns Forskningsfond

G. B. Hartmanns Forskningsfond har støttet gennemskrivning og udgivelse af natur-teknik bøgerne "Børn og Træer" og klimaprojektet Genplant Planeten 2009 og 2010, hvor 55.000 børn plantede 180.000 træer for et bedre klima.

logo-g-b-hartmanns-forskningsfond.jpg

 

15. Juni Fonden
15. Juni Fonden har støttet udvikling af den nye hjemmeside for Skoven i Skolen og Udeskole.dk. Fondet støtter også Genplant Planeten 2015 - 2017. I 2021 har Friluftsrådet støttet revitalisering af Skoven i Skolens hjemmeside, organisation samt to sub-projekter "Flere naturbørn - Mere natur" og "Natursyn".

logo-15-juni-fonden.jpg

 

DONG Energy
Dong Energy har støttet Genplant Planetens 2015 - 2017.

dong.jpg

Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien
Produktudviklingsordningen for Skovbruget og Træindustrien har støttet etablering af Skoven i Skolen.

 


Træ.dk

Træ.dk har støttet etablering af Skoven i Skolen.

logo_trae.dk.png

 

Fonden for Bæredygtig Jagt
Fonden for Børedygtig Jagt har støttet jagtmaterialet "På jagt med Skoven i Skolen".

logo-baeredygtig-jagt.jpg

 

Verdensnaturfonden: WWF
Verdensnaturfonden har støttet et undervisningsmateriale.

logo-wwf.jpg

 

Grafisk Arbejdsgiverforening
Grafisk Arbejdsgiverforening har støttet udvikling og udgivelse af natur/teknik hæftet "Historien om papir, træer og tryk" og det materiale som hørte til.

logo-grafisk-arbejdsgiverforening.jpg

 

Hold Danmark Rent
Hold Danmark Rent har støttet udvikling og udgivelse af børnehæftet og undervisningsmaterialet "Skovens skrald og affald".

logo-hold-danmark-rent.jpg

 

Danida Forest Seed Centre
Danida Forest Seed Centre har støttet udviklingen af gymnasiematerialet "Pas på træerne - generne forsvinder".

logo-danida-forest-seed-centre.jpg

 
 
 

Tak

Tusind tak for al støtte. Uden den var vi ikke. 
 
Vi søger til stadighed støtte fra og samarbejde med private og offentlige fonde mv.

Kolofon

Tekst og foto: Malene Bendix.