Flot forsvar for ph.d. afhandling

Peter Bentsen forsvarede flot afhandling om udeskole fra Skov & Landskab og Institut for Idræt, Københavns Universitet.forsvar

26. november 2010 forsvarede cand.scient Peter Bentsen sin ph.d. afhandling "Udeskole - udeundervisning og brug af grønne områder i danske skoler" i ved en flot forelæsning i Festauditoriet på Frederiksberg Campus, Københavns Universitet. 
 
Peter Bentsen og Arne N. Jordet
 
Peter Bentsen og Arne N. Jordet.
Foto: Malene Bendix.

bred målgruppe

Omkring 70 forskellige tilhørere var mødt frem for at overvære forsvaret. Der var mange forskellige interesserede, folk fra universitetsverdenen, lærere, læreruddannelsen, formidlere, naturvejledere og andre.  

forelæsning

I sin forelæsning gennemgik Peter Bentsen det arbejde, som ligger til grund for hans forskning og de fire artikler, som hans ph.d. afhandling består af:
 
Paper I: "Towards an understanding of udeskole: education outside the classroom in a Danish context"
Paper II: "The extent and dissemination of udeskole in Danish schools"
Paper III: "The nature of udeskole: theory and practice in Danish schools"
Paper IV: "Green space as classroom: outdoor teachers´use, preferences and ecostrategies"
 
Efter forelæsningen fik hvert medlem i bedømmelsesudvalget lov at stille spørgsmål til afhandlingen. Bedømmelsesudvalget bestod af:
  • Klas Sandel, professor i friluftsliv og kulturgeografi, ph.d., Karlstad Universitet, Sverige.
  • Arne N. Jordet, associate professor, ph.d., Høgskolen i Hedmark, Norge
  • Cecil C. Konijnendijk (formand), professor i green space management, ph.d., Skov & Landskab, Københavns Universitet.

reception

Efter forsvaret trak bedømmelseskommiteen sig tilbage - mens resten af gæsterne takkede ja til en reception i Konsistoriums mødelokale.
 
Efter kort tids vortering kunne bedømmelsesudvalget ønske Peter Bentsen tillykke med en meget flot ph.d. afhandling. Der blev holdt flere taler og råbt hurra.
 
Stort tillykke!

afhandling

Peter Bentsens afhandling "Udeskole: outdoor teaching and use of green space in Danis schools", fra Skov & Landskab og Institut for Idræt ved Københavns Universitet kan erhverves ved henvendelse til Københavns Universitet.

Kolofon