Folkeskolen igen igen

Rusketur om udeskole.mere af det samme

Når folkeskolen testes til at være for dårlig i forhold til politikeres mål om ”verdens bedste”, må der skrides ind.  Rundt omkring i Danmarks klasseværelser sidder rækker efter rækker af børn, time efter time og dag efter dag, for at lære det de voksne finder vigtigt. Når denne måde svigter, skal vi så have mere af det samme? Al nyere læringsforskning viser, at det er nødvendigt med et supplement til den stillesiddende, indendørs aktivitet. Når krop og sanser er med i læreprocesser, skabes der tydeligere og mere holdbare aftryk i barnet. HVORFOR skal vi så have mere af det samme? Hvorfor skal vi så ikke tænke ud af boksen og kvalificere de læreprocesser, der kan ske uden for de sædvanlige rammer?
 
Kigger vi med Astrid Lindgrens  klare øjne på børnelivet, er det ikke skolen der fylder i Bulderby. Det er på vejen til og fra skole, at verden folder sig ud, på loftet og i køkkenet. Skolen som institution er bygget med undervisning for øje. Men i Bulderby ser vi, at livet folder sig ud uden for skolens mure, mellem grøftekanterne og i æblehaven. Skolen er ikke verden, skolen er et sted, hvor vi kan udvælge dele af verden og lære om dem, rykket væk fra sammenhænge. Hvis vi bilder os selv ind, at børnene kun lærer noget i skolen, så undervurderer vi  familiens, idrætsforeningens og kammeraternes indflydelse. Vi lærer hele tiden, både inden for skolens mure og uden for.

verden er viden

Udeskole er regelmæssig undervisning i folkeskolens almindelige fag uden for klasserummet. Udeskole åbner mulighed for, at børnene lærer om verden ude i verden, og er vist at have positiv indflydelse for børns lyst til at lære, deres helbred og deres udvikling som hele mennesker. Og det ER tvingende nødvendigt at bruge kroppen mere aktivt i forbindelse med organiseret læring. Både fordi børnenes liv i dag har udviklet sig til at være mere stillesiddende og med flere indirekte oplevelser, men sandelig og i bund og grund fordi det er sådan at børn lærer bedst. Der skal være plads til alle børn i skolen, og der er jo heldigvis rigtigt mange forskellige børn, der kan og vil hver deres. Så vi skal skabe en skole, der giver plads til både stillesiddende mentale aktiviteter, men også til læringsformer der bringer kroppen og sanserne i spil.
 
Hvor lærer du mest om sproget – ved at læse og analysere tekster eller ved at møde mennesker, der bruger det i forskellige sammenhænge – som kærlighedssang, som kagebageopskrift, som opdragelse? Hvor lærer du mest om afstande, meter, kilometer og målestoksforhold- ved at måle dem ud på et kort eller ved at gå dem, løbe dem, køre dem?
 
Du lærer mest, når du sætter det lærte i sammenhæng, og knytter ord og begreber sammen med sanselige og kropslige oplevelser. Når indeskole og udeskole går hånd i hånd, når vi mange flere børn og mange flere måder at lære på – om verden, i verden.

fagene er vigtige

Vi skal tage de dårlige testresultater alvorligt, fordi det er det videnssyn vore folkevalgte politikere arbejder ud fra. Testbar viden er til at håndtere, og testene giver os klare udsagn om børnenes status på det område vi tester. Udeskole åbner mulighed for, at vi ikke alene lærer børnene det de skal testes i, men også giver dem mulighed for at lære stoffet på en måde, der giver mening for dem. Ikke kun på den korte bane, men sandeligt også i et livsperspektiv.
 
Så tag børnene med ud, der er plads nok!

kvalificering af lærerne

På læreruddannelserne i VIA er der i mange år arbejdet systematisk med at kvalificere de kommende lærere til at varetage børnenes læreprocesser uden for klasserummet. Gennem flere store udviklingsprojekter (feks CAND og OutLines) har undervisere og studerende arbejdet med udeskolefeltet, der nu har solidt fundament i VIAs program for outdoorpædagogik.
I november 2010 startede det 2-årige projekt ”In and Out” under EU's pulje for livslang læring, Leonardo. ”In and Out” samler stærke kræfter i Tyskland, Sverige, Rumænien og Danmark til at lave kurser, der forener de formelle (skolelærerne) og de uformelle (naturvejledere, museumspædagoger etc) læringsmiljøer, der arbejder med børn uden for klasserummet. ”In and Out” bygger på erfaringerne fra ”OutLines” (www.outdooreducation.dk), der arbejdede med at udvikle udeundervisningen i læreruddannelsen.

Vil du vide mere?
Kontakt programkoordinator Karen Barfod, ksba@viauc.dk

Kolofon

Karen Barfod, lektor ved VIA University College, Nr. Nissum Seminarium

Karen Barfod, f. 1965, cand. scient et exam scient, er lektor på lærer-uddannelsen på Nørre Nissum Seminarium ved VIA University College. Karen har i en årrække arbejdet med udeskolefeltet som en del af lærer-uddanelsen og arbejder med at udvikle en praksis i udeskolen, der styrker fagene i folkeskolen. Er forfatter og medforfatter til en lang række artikler om emnet, aktiv debattør og foredragsholder.

 

Fra 2010 koordinator af program for outdoorpædagogik, VIA University College.