Forskningsprojekt om udeskole og brug af natur og grønne områder

Støt stor spørgeskema-undersøgelse i september og oktober 2008støt stor spørgeskema-undersøgelse i september og oktober 2008

 
I september og oktober gennemfører Center for Skov, Landskab & Planlægning og Institut for Idræt ved Københavns Universitet en spørgeskemaundersøgelse med en række af landets udeskolelærere. Artiklen her opfordrer alle til at gøre deres for at spørgeskemaerne bliver udfyldt og sendt tilbage.
 
Formålet med undersøgelsen er at undersøge den pædagogiske praksis i forbindelse med udeskole samt brugen af natur og grønne områder i relation hertil.
 
Trætop 
 
Lær i trætop.
Foto: Malene Bendix.
 
Undersøgelsen er en opfølgning på tidligere forskning, der viste, at ca. 290 skoler praktiserede udeskole i en eller anden form. Spørgeskemaet udsendes til 130 skoler (skoleledelsen opfordres til at videreformidle spørgeskemaet til en udeskolelærer på skolen) og mere end 300 navngivne udeskoleskolelærere (på 157 forskellige skoler).
 
Det er vigtigt for undersøgelsens resultater, at så mange udeskolelærere som muligt besvarer spørgsmålene. Ved at svare på spørgsmålene bidrages der til øget viden om – og beslutningsgrundlag for – udeskolefænomenet i Danmark. I sidste ende kan svarene og resultaterne af undersøgelsen bidrage til at forbedre mulighederne for udeskole, idet resultaterne vil blive formidlet til en række personer med interesse for udeskole og brug af natur og grønne områder, fx skolelærere, seminarielærere, naturvejledere, park- og skovforvaltere, forskere, politikere mfl.

Projektansvarlig: Peter Bentsen (pbe@life.ku.dk), Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Kolofon

Peter Bentsen, ph.d., adjunkt ved Københavns Universitet

Peter Bentsen har er Cand.scient i Idræt og psykologi og har skrevet Ph.d. projekt om udeskole i Danmark ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. Peter Bentsen er i dag ansat som adjunkt ved Københavns Universitet.