Fra cykelbarometer til tarzanjungle

Et idékatalog om fysiske rammer, der fremmer bevægelse i byen.

Fra forsiden af rapporten "Fra cykelbarometer til tarzanjungle".
En spændende publikation, der samler mange forskellige eksempler på, hvordan fysiske rammer kan fremme bevægelse for børn, unge og voksne.
 
Der er samlet ideer fra Danmark, Sverige og Norge under 12 temaer:
 • Leg
 • Udeundervisning
 • Samvær
 • Rul
 • Udfordring
 • Kulden
 • Havet
 • Lys i mørket
 • Byen i bevægelse
 • Ny By
 • Kroppen som transportmiddel
 • Arbejdspladsen
Udgivelsen kan du hente som pdf-fil.

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Forfatter
Karsten B. Hansen, Skov & Landskab, KVL

Udgivelse
Center for Forebyggelse
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
Postboks 1881
2300 København S
 
Udgivelsesår
2005