Fritt fram för frluftsliv

Et temablad om friluftsliv for børn i skolen og i fritiden.

I Sverige har Friluftsrådet sammen med Naturvårdsverket udgivet et temablad om Utomhuspædagogik, som samler viden om utomhuspædagogik og den nyeste svenske forskning om børn og udeliv på en lettilgængelig form. Du kan finde det her som PDF fil.

Kolofon