Hugorm (Vipera berus)

40 - 70 cm. Hannen er tit grå med en mørk zigzagstribe ned ad ryggen. Hun ofte brun med sort stribe. Hugormen er den eneste giftige slange i Danmark. Foto: NaturGrafik.dk.

Photo/Video category: 

Media file: 

Hugorm (<i>Vipera berus</i>)